Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tài nguyên nước
Thứ năm, 25/06/2020, 09:30
Màu chữ Cỡ chữ
Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện Công văn số 525/UBND-NNTS ngày 23 tháng 4 năm 2007 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống hạn, xâm nhập mặn ở tỉnh Bạc Liêu, trong năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước mặt hàng tháng tại 08 địa điểm quan trắc cố định trên địa bàn tỉnh (Cửa Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cống Lầu Bằng, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai; Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân; Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân để phân tích, đánh giá chất lượng nguồn nước phục vụ nhu cầu sản xuất và nuôi trồng thủy sản gồm 13 chỉ tiêu được phân tích là: pH, độ mặn, DO (hàm lượng ôxy hoà tan), BOD­­­(nhu cầu oxy sinh học), COD (nhu cầu oxy hóa học), kiềm tổng, NH4+(Amoni), NO3- (Nitrat), NO2- (Nitrit), Fe (sắt), Cl- (Clorua), TSS (tổng chất rắn lơ lửng) và Coliform.

Qua kết quả phân tích cho thấy một số chỉ tiêu đạt tiêu chuẩn cho phép như: pH, DO (hàm lượng ôxy hoà tan), NO3- (Nitrat), Cl- (Clorua) và Coliform. Các chỉ tiêu như: NO2- (Nitrit), Fe (sắt) vượt tiêu chuẩn cho phép nhưng không đáng kể. Các chỉ tiêu còn lại như BOD­­­5, COD, NH4+ (Amoni) và TSS, vượt tiêu chuẩn từ 1 - 3 lần có nơi vượt rất cao so với tiêu chuẩn cho phép. Các chỉ tiêu chất lượng nước mặt vượt tiêu chuẩn cho phép tập trung vào các chỉ tiêu hữu cơchủ yếu tập trung ở những nơi đông dân cư, chợ và các khu vực sản xuất, kinh doanh dịch vụ xả chất thải ra môi trường chưa qua xử lý vào nguồn tiếp nhận. Ngoài ra, vào các tháng mùa khô, lượng nước bốc hơi cao dẫn đến gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm trong nước. Các chỉ tiêu này đều có ảnh hưởng đến nhu cầu sản xuất và nuôi trồng thủy sản, do đó cần lưu ý lắng và xử lý nguồn nước trước khi đưa vào ao nuôi.

Nhận thấy việc theo dõi diễn biến chất lượng nguồn nước mặt vô cùng quan trọng. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường luôn duy trì việc phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan, tăng cường công tác thanh, kiểm tra các công ty, nhà máy, cơ sở xả nước thải vào nguồn nước, đồng thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân để nâng cao ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên nước và bảo vệ môi trường.

Số lượt xem: 60

Nguyễn Thùy Trang - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH và Biển

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn