Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 33; phương hướng, nhiệm vụ tuần 34 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ tư, 19/08/2020, 09:00
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 33; phương hướng, nhiệm vụ tuần 34 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 33

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2019. Triển khai thực hiện Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân định kỳ tháng 8/2020: 02 lượt (02 người); Tiếp công dân thường xuyên: 01 lượt (01 người). Phối hợp các đơn vị có liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 01 tổ chức, 01 cá nhân trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh gia hạn và điều chỉnh 01 Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; điều chỉnh 01 Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; gia hạn và điều chỉnh 01 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Thông báo kết quả quan trắc độ mặn tháng 8/2020 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thẩm định 02 hồ sơ cấp phép khai thác tài nguyên nước.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất tại thửa đất số 50, tờ bản đồ số 62, phường 1, thị xã Giá Rai (thuộc phạm vi ảnh hưởng công trình xây dựng tuyến đường Tạ Tài Lợi nối dài); Dự án mở rộng Trường Mẫu giáo Sơn Ca tại xã Định Thành A, huyện Đông Hải; Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phường 2, thành phố Bạc Liêu; báo cáo UBND tỉnh trường hợp UBND thị xã Giá Rai xin chủ trương thu hồi phần diện tích đất còn lại nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng của các hộ bị ảnh hưởng dự án xây dựng Trạm biến áp 220 KV Giá Rai và đấu nối trên địa bàn thị xã Giá Rai. Phối hợp các đơn vị có liên quan bàn giao đất ngoài thực địa cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại huyện Hòa Bình và Phước Long.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh xin điều chỉnh một phần nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic II. Tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020. Phối hợp Hội Nông dân tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác bảo vệ môi trường nông thôn.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 197 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 514 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 49 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 08 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 12 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 1.170 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 347 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 1.622 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 160 hồ sơ; Cập nhật 1.459 hồ sơ vào danh sách lưu trữ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 608 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 34

1. Văn phòng Sở

Báo cáo UBND tỉnh về việc rà soát, báo cáo kết quả triển khai Chương trình xây dựng Quyết định năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Thanh tra Sở

Phối hợp các đơn vị có liên quan thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với 01 cá nhân trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Tổng hợp ý kiến đóng góp hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo nghiệm thu dự án “Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Cấp 01 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Góp ý các phương án thi công trích đo địa chính, lập hồ sơ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án trên địa bàn tỉnh.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Tổ chức họp Hội đồng thẩm định: Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xói lở bờ biển Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu (giai đoạn II). Phối hợp UBND các xã thuộc huyện Đông Hải tập huấn mô hình ủ rác hữu cơ thành phân compost hộ gia đình.  

Số lượt xem: 59

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn