Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 35; phương hướng, nhiệm vụ tuần 36 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ ba, 08/09/2020, 23:00
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 35; phương hướng, nhiệm vụ tuần 36 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 35

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Nội vụ việc thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 18/4/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân định kỳ 01 lượt (01 người). Phối hợp cùng UBND thị xã Giá Rai khảo sát, đo đạc xác định ranh đất tranh chấp giữa ông Đặng Thanh Hà với bà Trần Thị Chuyền theo sự thỏa thuận giữa các bên.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh gia hạn 01 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01/9 - 10/9/2020, dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11/9 - 20/9/2020 và thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Thu hồi 25.079,8 m2 đất do UBND xã Tân Phong quản lý cho Công ty TNHH Một thành viên Văn hóa đa năng Thiên Phúc Phước tại xã Tân Phong, thị xã Giá Rai; Thu hồi 2.090,0 m2 đất do UBND xã Điền Hải, huyện Đông Hải quản lý giao cho Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện dự án xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Đông Hải. Rà soát nhu cầu sử dụng đất các công trình đã chấp thuận chủ trương đầu tư để thực hiện dự án trong năm 2020 và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khu phức hợp năng lượng kết hợp với nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao. Tổ chức tập huấn mô hình ủ rác hữu cơ thành phân compost cho hộ gia đình trên địa bàn huyện Đông Hải; tổ chức công khai địa điểm xả thải có sự giám sát của cộng đồng tại Công ty TNHH Một thành viên nhựa Tý Liên.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 208 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 468 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 93 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 12 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 18 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 870 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 354 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 1.374 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 120 hồ sơ; Cập nhật vào danh sách lưu trữ 1.278 hồ sơ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 468 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 36

1. Văn phòng Sở

Trình Sở Nội vụ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025.

2. Thanh tra Sở

Phối hợp các đơn vị có liên quan thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia công trình quan trắc khí tượng thủy văn - phần 5 mốc giới và hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Góp ý thẩm định thiết kế kỹ thuật xây dựng Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Mecdic II - giai đoạn 2.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Tiếp tục khảo sát và làm việc với các cơ sở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu về công tác bảo vệ môi trường năm 2020 theo Kế hoạch số 49/KH-STNMT ngày 13/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.        

Số lượt xem: 75

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn