Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả quan trắc mực nước dưới đất Quý IV/2019, Quý I/2020 và dự báo mực nước dưới đất Quý II, Quý III/2020

Tài nguyên nước
Thứ năm, 25/06/2020, 09:41
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả quan trắc mực nước dưới đất Quý IV/2019, Quý I/2020 và dự báo mực nước dưới đất Quý II, Quý III/2020

Theo thông tin của Trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về kết quả quan trắc mực nước dưới đất quý IV/2019, quý I/2020 và dự báo mực nước dưới đất quý II/2020 và quý III/2020 tại vị trí khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu như sau:

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3).

Dự báo trong quý II, III/2020 mực nước có xu thế dâng. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597020M1 như sau:

Quý

Tháng

Khóm 2, Phường 7,

TP Bạc Liêu (Q597020M1)

Ghi chú

IV/2019

10/2019

-9,88

Mực nước thực đo

11/2019

-10,20

12/2019

-10,26

I/2020

01/2020

-10,18

02/2020

-10,24

3/2020

-10,46

II/2020

4/2020

-10,19

Mực nước dự báo

5/2020

-10,30

6/2020

-10,12

III/2020

7/2020

-10,06

8/2020

-10,02

9/2020

-9,99

Độ sâu mực nước tầng qp3

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3).

Dự báo trong quý II/2020 mực nước có xu thế hạ và dâng dần vào quý III/2020. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597030M1 như sau:

 

Quý

Tháng

Khóm 2, Phường 7,

TP Bạc Liêu Q597030M1)

Ghi chú

IV/2019

10/2019

-12,04

Mực nước thực đo

11/2019

-12,14

12/2019

-12,49

I/2020

01/2020

-12,71

02/2020

-13,24

3/2020

-13,62

II/2020

4/2020

-13,57

Mực nước dự báo

5/2020

-13,35

6/2020

-13,00

III/2020

7/2020

-12,84

8/2020

-12,79

9/2020

-12,75

Độ sâu mực nước tầng qp2-3

3. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Dự báo trong quý II, III/2020 mực nước có xu thế dâng. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q59704TM1 như sau:

Quý

Tháng

Khóm 2, Phường 7,

TP Bạc Liêu (59704TM1)

Ghi chú

IV/2019

10/2019

-11,69

Mực nước thực đo

11/2019

-11,72

12/2019

-11,99

I/2020

01/2020

-12,40

02/2020

-12,64

3/2020

-13,06

II/2020

4/2020

-12,91

Mực nước dự báo

5/2020

-12,89

6/2020

-12,70

III/2020

7/2020

-12,58

8/2020

-12,55

9/2020

-12,42

Độ sâu mực nước tầng n21

Số lượt xem: 69

Nguyễn Thùy Trang - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH và Biển

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn