Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 48; phương hướng, nhiệm vụ tuần 49 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ hai, 03/12/2018, 13:46
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 48; phương hướng, nhiệm vụ tuần 49 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 48

1. Văn phòng Sở

Báo cáo UBND tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX; Bộ phận “Một cửa” trong tuần đã nhận và chuyển phòng chuyên môn xử lý 02 hồ sơ tài nguyên nước; trình UBND tỉnh 05 hồ sơ đất đai; giao trả 01 hồ sơ đất đai đúng thời gian quy định.

2. Thanh tra Sở

Công bố Quyết định số 398/QĐ-STNMT ngày 20/11/2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc quản lý sử dụng đất đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

3. Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

Trình UBND tỉnh 02 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Tổ chức thẩm định Đề cương dự án “Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Thu hồi 1.376,40m2 đất và giao Sở Giao thông Vận tải xây dựng trụ sở Đội Thanh tra giao thông vận tải các huyện Vĩnh Lợi, Đông Hải, Phước Long và Hồng Dân; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Thiền Tự Vạn Thành, tại xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, diện tích 3.689,30 m2. Hoàn thành 16 hồ sơ thẩm định điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của 02 tổ chức.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Phối hợp với UBND xã Điền Hải, huyện Đông Hải tập huấn mô hình xử lý rác hữu cơ thành phân compost cho 210 hộ dân.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 74 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 175 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 18 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 06 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 17 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 754 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm: hoàn thành 403 hồ sơ; Chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính: hoàn thành 568 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 30 hồ sơ; Cập nhật 963 hồ sơ vào danh sách lưu trữ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 216 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 49

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Ban Dân vận Tỉnh ủy tình hình thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 24/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận năm 2018.

2. Thanh tra Sở

Tiếp tục thanh tra, kiểm tra đối với 15 tổ chức được giao đất, cho thuê đất.

3. Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn, chất lượng nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh và thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất và công tác quản lý.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Báo cáo UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất tại đô thị từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến nay.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Phối hợp với UBND xã An Trạch, huyện Đông Hải tập huấn mô hình xử lý rác hữu cơ thành phân compost cho 210 hộ dân.

Quang Cường - Văn phòng Sở

 

Số lượt xem: 93

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn