Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
3
8
6
3
1
Tin chuyên ngành Thứ Hai, 21/01/2013, 09:40

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, môi trường

Ngày 17/1 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TN&MT phối hợp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Đề án “Chủ trương và giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường”. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang và Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà chủ trì Hội thảo.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu khai mạc
 
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt trong thời kì đổi mới, Đảng ta luôn coi trọng và quan tâm chỉ đạo công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ tài nguyên, môi trường. Những năm gần đây, Việt Nam lại nằm trong nhóm những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do biến đổi khí hậu. Bởi vậy, chúng ta đã sớm xây dựng và triển khai các chương trình, giải pháp ứng phó, từ Trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu mang tính toàn cầu, đang hiện hữu ở nước ta từng ngày từng giờ, có nguy cơ tác động ngày càng tăng lên mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, môi trường và phát triển bền vững của đất nước. Bởi vậy, cần chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường có ý nghĩa sống còn, quyết định sự phát triển bền vững của đất nước.
Trong Báo cáo đề dẫn, Thứ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường được Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ban Tuyên giáo giao chủ trì chuẩn bị Đề án “Chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường“. Đây là Đề án gồm những vấn đề lớn, phạm vi bao quát rộng, phức tạp, có tầm khái quát cao, nhiều vấn đề mới chưa được kiểm nghiệm qua thực tiễn nên Đề án chỉ tập trung những vấn đề chính yếu: Ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên đất, nước, khoáng sản, rừng, nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường.
Đề án “Chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường” dự kiến gồm 3 phần, trong đó phần thứ nhất đánh giá thực trạng biến đổi khí hậu và công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường; phần thứ hai đưa ra các chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường mục tiêu đến năm 2020 và tầm nhìn 2050, trong đó nhấn mạnh đến các giải pháp về huy động nguồn lực tài chính, hoàn thiện các chính sách pháp luật cũng như phát huy vai trò của khoa học - công nghệ trong ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ tài nguyên, môi trường và phần ba là tổ chức thực hiện.
 
Dự thảo Đề án xác định: Mục tiêu tổng quát đến năm 2020 là sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên; từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, chủ động phòng tránh thiên tai; giữ chất lượng môi trường sống không bị suy giảm, bảo đảm cân bằng sinh thái, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường. Về các mục tiêu cụ thể, dự thảo xác định mục tiêu đến năm 2020 giảm cường độ phát thải khí nhà kính trong các ngành, lĩnh vực từ 8% đến 10% so với năm 2010; bảo đảm diện tích đất nông nghiệp đạt 26,7 triệu héc ta, bảo vệ 3,8 triệu héc ta đất trồng lúa; nâng độ che phủ từng lên 44% đến 45% vào năm 2020; kiềm chế về cơ bản tốc độ gia tăng ô nhiễm môi trường đồng thời cải thiện và nâng cao điều kiện, môi trường sống của người dân.
 
Hội thảo này thu hút sự tham gia của các Bộ ngành, tổ chức chính trị xã hội và các địa phương từ Thừa Thiên - Huế trở ra. Các đại biểu đều thống nhất sự cần thiết xây dựng đề án. Nhiều ý kiến cho rằng, cần kiên quyết và có chính sách rõ ràng, chế tài mạnh mẽ để bảo vệ cho được môi trường sống của chúng ta. Theo nhiều đại biểu, cần mở rộng các nguồn lực cho sự nghiệp môi trường và biến đổi khí hậu, chú trọng các nguồn lực từ tài trợ quốc tế, các quỹ về môi trường của thế giới.
 
Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho rằng, các ý kiến tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả đạt được những tồn tại, yếu kém và nguyên nhân, đồng thời đưa ra nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường sẽ được Ban soạn thảo tổng hợp, hoàn thiện Đề án. Đề án sẽ được trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (Khóa XI) làm luận cứ ban hành Nghị quyết Trung ương về ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ tài nguyên môi trường.
 
Ngày 18/1, một hội thảo tương tự sẽ diễn ra nhằm lấy ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, để đề án có sức thuyết phục cả về tính khoa học lẫn tầm ảnh hưởng.
Theo NT_BTNMT

Số lượt người xem: 2455 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày