Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
5
9
6
6
4
Tin chuyên ngành Thứ Tư, 13/05/2020, 15:45

Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 3/2020 và dự báo mực nước dưới đất tháng 4 và tháng 5/2020

Theo thông tin của Trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 3/2020 và dự báo mực nước dưới đất tháng 4 và tháng 5/2020 tại vị trí khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu như sau:

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3).

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 hạ so với tháng 02. Giá trị hạ thấp nhất là 0,22m tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597020M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,93m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -10,46m tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597020M1).

Dự báo: Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước tại công trình Q597020M1 có xu thế dâng. Chi tiết diễn biến mực nước như sau:

Bảng 1: Độ sâu mực nước tầng qp3

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597020M1)

Mực nước thực đo (m) tháng 3/2020

 

Mực nước dự báo (m)

Tháng 4/2020

Tháng 5/2020

6

-10,32

-10,69

-10,59

12

-10,39

-10,62

-10,53

18

-10,47

-10,52

-10,45

24

-10,50

-10,55

-10,33

30

-10,74

-10,66

-10,30

Trung bình

-10,48

-10,61

-10,44

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3).

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 hạ so với tháng 02. Giá trị hạ thấp nhất là 0,38m tại phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597030M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -12,57m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -14,98m tại phường 1, thị xã Giá Rai (Q609030).

Dự báo: Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước tại công trình Q597030M1 có xu thế hạ. Chi tiết diễn biến mực nước như sau:

Bảng 2: Độ sâu mực nước tầng qp2-3

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597030M1)

Mực nước thực đo (m) tháng 3/2020

 

Mực nước dự báo (m)

Tháng 4/2020

Tháng 5/2020

6

-13,42

-13,92

-14,24

12

-13,52

-14,00

-14,20

18

-13,65

-14,15

-14,18

24

-13,79

-14,21

-14,12

30

-13,93

-14,32

-14,09

Trung bình

-13,66

-14,12

-14,17

 

3. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 hạ so với tháng 02. Giá trị hạ thấp nhất là 0,86m tại phường 1, thị xã Giá Rai (Q609060).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -11,66m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632060), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -13,28m tại phường 1, thị xã Giá Rai (Q609060).

Dự báo: Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước tại công trình Q597030M1 có xu thế hạ không đáng kể. Chi tiết diễn biến mực nước như sau:

Bảng 3: Độ sâu mực nước tầng n21

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597030M1)

Mực nước thực đo (m) tháng 3/2020

 

Mực nước dự báo (m)

Tháng 4/2020

Tháng 5/2020

6

-12,84

-13,47

-13,62

12

-12,96

-13,46

-13,60

18

-13,07

-13,58

-13,58

24

-13,20

-13,65

-13,49

30

-13,45

-13,74

-13,56

TB

-13,10

-13,58

-13,57

Nguyễn Thùy Trang - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH và Biển


Số lượt người xem: 349 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày