Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
3
8
4
6
2
Tin chuyên ngành Thứ Năm, 24/03/2016, 13:25

Các văn bản qui phạm pháp luật về công tác bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (Tải tại đây).

Chỉ thị 01 /CT-TTg, ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Tải tại đây).

Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW, ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (Tải tại đây).

Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về tập trung lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (Tải tại đây).

Kế hoạch số 01/KH-UBBC, ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Ủy Ban bầu cử Tỉnh Bạc Liêu về Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (Tải tại đây).

Kế hoạch số 03/KH-STTTT, ngày 18 tháng 02 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông về Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (Tải tại đây).

Công văn số 252/STNMT-VP, ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (Tải tại đây).

CTTĐT

 


Số lượt người xem: 821 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày