Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
3
8
6
9
8
Tin chuyên ngành Thứ Năm, 16/03/2017, 07:55

Triển khai thực hiện Thông tư số 42/2016/TT-BTNMT và Thông tư số 43/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện Công văn số 567/UBND-KT ngày 23/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện Thông tư số 42/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và Công văn số 563/UBND-KT ngày 23/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 43/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản.

Ngày 14/3/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã gửi Công văn số 312/STNMT-PTNN KS thông tin đến các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 42/2016/TT-BTNMT và Thông tư số 43/2016/TT-BTNMT.

Nội dung Thông tư số 42/2016/TT-BTNMT có 11 Điều, gồm công tác xây dựng đề án đánh giá khoáng sản; Triển khai thi công đề án đánh giá khoáng sản; Lập báo cáo tổng kết đề án đánh giá khoáng sản và Sản phẩm của đề án đánh giá khoáng sản. Áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về địa chất khoáng sản; Tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các nhiệm vụ đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền và hải đảo. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2017 và bãi bỏ Quyết định số 35/2001/QĐ-BCN ngày 20/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy chế đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản rắn trong điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản.

Nội dung Thông tư số 43/2016/TT-BTNMT có 18 Điều, gồm yêu cầu chung và cách bảo quản về tài liệu nguyên thủy; Thu thập tài liệu đối với các đối tượng địa chất; Bản đồ lộ trình, bản đồ tài liệu thực tế và mặt cắt chi tiết khi thực hiện các đề án về tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản; Các tài liệu công trình khai đào, khoan và công tác mẫu khoáng sản. Áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2017 và bãi bỏ Quyết định số 70 QĐ/ĐC-KT ngày 29/5/1996 của Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam về việc ban hành quy định chung về tài liệu nguyên thủy trong điều tra địa chất.

Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cập nhật:

- Thông tư số 42/2016/TT-BTNMT tại đây

- Thông tư số 43/2016/TT-BTNMT tại đây

Kiều Linh - Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản  

 


Số lượt người xem: 848 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày