Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
6
0
9
Tin chuyên ngành Thứ Năm, 29/06/2017, 07:35

Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 06/2017 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hàng tháng vào ngày 15 âm lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 08 địa điểm quan trắc cố định trên địa bàn tỉnh (cửa Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Đầu Bằng, thị xã Giá Rai; Chủ Chí, huyện Phước Long; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân; Ngã Tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu/mẫu.

Vị trí thu mẫu

Quan trắc

pH

DO

mg/l

BOD5

mg/l

COD

mg/l

Sắt

mg/l

NH4+

mg/l

NO3-

mg/l

NO2-

mg/l

Cl-

mg/l

Độ muối ‰

TSS mg/l

Độ kiềm

mg/l

Coliform MPN/100 ml

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

(Cột B1)

5,5-9

≥ 4

15

30

1,5

0,9

10

0,05

350

-

50

-

7.500

Cửa Nhà mát,

Thành phố Bạc Liêu

7,42

4,4

71

105

0,19

10,75

2,7

0,078

16,4

25

226

129

750

Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

7,18

4,6

76

113

0,10

1,95

3,2

0,414

95,1

4

32

152

2.000

Cống Cái Cùng,

huyện Hoà Bình

7,61

4,7

55

82

0,11

3,61

4,8

0,051

30,4

22

313

126

2.800

Cống Đầu Bằng,

thị xã Giá Rai

7,27

5,6

49

73

0,46

4,90

1,7

0,372

67,4

15

35

132

2.500

Chủ Chí,                     huyện Phước Long

6,86

5,1

59

88

0,86

1,34

2,2

0,249

219,7

1

51

86,0

4.600

Cửa Gành Hào,         huyện Đông Hải

7,32

4,8

46

68

0,47

3,84

3,8

0,099

22,3

29

172

173

4.000

Ngã Tư Ninh Quới,  huyện Hồng Dân

6,85

4,6

32

48

2,59

2,28

4,9

0,133

52,5

0

66

125

4.400

Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân

6,95

4,8

36

53

0,57

1,40

3,3

0,078

388,2

1

42

108

1.200

Qua phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước mặt tháng 06/2017 tại 08 điểm đo, một số chỉ tiêu như: pH, DO (hàm lượng ôxy hoà tan), NO3- (Nitrat), Coliform đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tất cả các điểm đo vượt tiêu chuẩn cho phép từ 2,1- 5,1 lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tất cả các điểm đo vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,6- 3,8 lần.

- NH4+ (Amoni): Tất cả các điểm đo vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,5- 11,9 lần.

- NO2- (Nitrit): Tất cả các điểm đo vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1- 8,3 lần.

- Fe (sắt): Chỉ có điểm đo tại ngã tư xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân vượt tiêu chuẩn cho phép 1,7 lần. Tất cả các điểm đo còn lại đạt tiêu chuẩn cho phép.

- Cl­- (Clorua): Tại điểm đo sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân vượt tiêu chuẩn cho phép nhưng không đáng kể. Tất cả các điểm đo còn lại đạt tiêu chuẩn cho phép.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tại điểm đo Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi), cống Đầu Bằng, xã Tân Phong, thị xã Gái Rai và  sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân đạt tiêu chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại vượt  tiêu chuẩn cho phép từ 1 đến 6,3 lần.

- Độ mặn: Tại các điểm đo dao động từ 0 - 290/00.

- Độ kiềm: Tại các điểm đo dao động từ 86 - 173 mg/l.

Huỳnh Kiều Linh - Chuyên viên Phòng TNN, KS, KTTV & BĐKH

 


Số lượt người xem: 1272 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày