Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
6
0
0
4
6
Tin chuyên ngành Thứ Hai, 23/10/2017, 14:10

Chương trình hỗ trợ tài chính từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Ngày 06 tháng 10 năm 2017, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam có Công văn số 1885/QBVMT-KHPT về việc phối hợp lập kế hoạch hỗ trợ tài chính từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, với các nội dung hỗ trợ như sau:

1. Cho vay vốn với lãi suất ưu đãi và hỗ trợ lãi suất vay vốn cho các dự án bảo vệ môi trường theo Thông tư số 03/2017/TT-BTNMT ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

2. Hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường theo Thông tư số 12/2017/TT-BTC ngày 10/02/2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị vốn của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường.

3. Tài trợ, đồng tài trợ và hỗ trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường không được ngân sách nhà nước cấp phát: Xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường; ứng phó, khắc phục hậu quả do sự cố môi trường, thiên tai gây ra; đề tài nghiên cứu, triển khai công nghệ mới và mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý ô nhiễm môi trường.

Nhu cầu hỗ trợ tài chính cho các dự án và hoạt động bảo vệ môi trường đối với các nội dung nêu trên theo phụ lục kèm theo và hồ sơ có liên quan (danh mục, thuyết minh và dự toán).

Tải phụ lục đính kèm tại đây.

Nguyễn Ngọc Kiên - Chi cục Bảo vệ Môi trường


Số lượt người xem: 1083 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày