Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
5
4
0
Tin chuyên ngành Thứ Tư, 20/12/2017, 15:05

Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án xây dựng Nhà máy chế phẩm sinh học Ibiopharm Việt Nam

Ngày 15 tháng 12 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế phẩm sinh học Ibiopharm Việt Nam do Công ty Quốc tế Phương Đông làm chủ đầu tư theo Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ông Lữ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định và đại diện các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Công thương; Y tế, Ban Quản lý dự án các Khu công nghiệp tỉnh và Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bạc Liêu.

Thay mặt chủ đầu tư, Ông Lâm Quốc Huy - Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoàng Loan ECO, đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế phẩm sinh học Ibiopharm Việt Nam.

 Mục tiêu của dự án là nghiên cứu và sản xuất kinh doanh chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng thủy sản; thức ăn bổ sung cho tôm và thiết bị sản xuất trang trại phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu; giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Đồng thời, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đóng góp vào ngân sách Nhà nước, tăng thu nhập cho Công ty.

Để hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, các Ủy viên Hội đồng thẩm định đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn cần xem lại công nghệ sản xuất của Nhà máy chưa phù hợp với chủ trương đầu tư được phê duyệt; quy mô sản xuất nhiều mặt hàng nên đối với quy trình sản xuất nước thải phải xem lại xử lý có đạt không? Cần làm rõ công nghệ này được áp dụng ở đâu? bổ sung và tính toán lượng nước thải của cán bộ, công nhận nghỉ lại tại Nhà máy; cần tính toán lại lượng nước thải trong giai đoạn hoạt động (vì Nhà máy sản xuất 02 loại hình khác nhau); bổ sung giám sát khí thải và chất thải rắn phát sinh trong quá trình sản xuất của Nhà máy; mặt bằng tổng thể thể hiện các hạng mục công trình của dự án; …

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Hội đồng thẩm định và ý kiến nhận xét, đánh giá của Ủy viên tại cuộc họp, Chủ đầu tư ghi nhận, tiếp thu ý kiến của các Ủy viên. Kết thúc cuộc họp Ông Lữ Thanh Tùng giao Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với chủ đầu tư chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của Hội đồng thẩm định để hoàn chỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

Nguyễn Ngọc Kiên - Chi cục Bảo vệ môi trường


Số lượt người xem: 1111 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày