Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
9
8
9
8
Tin chuyên ngành Thứ Sáu, 16/03/2018, 13:15

Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

Thực hiện Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Ngày 12/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 14/KH-STNMT về công tác truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018.

Theo đó, mục đích của kế hoạch là: Hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Huy động sự tham gia tích cực của công chức, viên chức, người lao động trong ngành, của người dân, doanh nghiệp vào kiểm soát thủ tục hành chính, tạo sự đồng thuận trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Từng bước nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, tính chuyên nghiệp của công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường trong giải quyết công việc có liên quan đến thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp; Góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kế hoạch nêu rõ nội dung và hình thức tuyên truyền như sau:

- Nội dung tuyên truyền: Tiếp tục đẩy mạnh hình thức tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

Công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính; quy trình tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tuyên truyền về trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện thủ tục hành chính, kim soát thủ tục hành chính; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức, trong mối quan hệ thực hiện giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan hành chính Nhà nước.

Biu dương nhng cá nhân, tập th có nhiu sáng kiến, thành tích ni bật trong công tác kim soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính; đồng thời chỉ ra những biu hiện tiêu cực, thái độ cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý của ngành.

- Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền, phổ biến, công khai tại cơ quan, đơn vị, trên Cổng Thông tin điện tử của Sở, Bản tin Tài nguyên và Môi trường về các nội dung có liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Công khai đầy đủ, chính xác, rõ ràng, đúng quy định các thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận và trả kết quả, Cổng Thông tin điện tử của Sở, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tìm hiểu, tra cứu, cập nhật và tuân thủ thực hiện các quy định của thủ tục hành chính đã được công bố, công khai.

Phối hp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể đ t chức truyền thông về hoạt động kim soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thường xuyên xây dựng chuyên mục tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thông qua các tin, bài, phóng sự, phỏng vấn, bài viết, chuyên mục tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính.

Lồng ghép nội dung tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính vào các cuộc hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của cơ quan; kết hợp lồng ghép hoạt động truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính với tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Hồng Lý - Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 760 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày