Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
9
9
4
2
Tin chuyên ngành Thứ Ba, 06/11/2018, 07:40

Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 11/2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hàng tháng vào ngày 15 âm lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 08 địa điểm quan trắc cố định trên địa bàn tỉnh (Cửa Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Đầu Bằng, thị xã Giá Rai; Chủ Chí, huyện Phước Long; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân; Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu/mẫu.

Vị trí thu mẫu

Quan trắc

pH

DO

mg/l

BOD5

mg/l

COD

mg/l

Sắt

mg/l

NH4+

mg/l

NO3-

mg/l

NO2-

mg/l

Cl-

mg/l

Độ muối ‰

TSS mg/l

Độ kiềm

mg/l

Coliform MPN/100 ml

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

(Cột B1)

5,5-9

≥ 4

15

30

1,5

0,9

10

0,05

350

-

50

-

7.500

Cửa Nhà Mát,

thành phố Bạc Liêu

7,68

6,0

20

30

0,80

0,40

0,20

0,01 9

9.926

14

181

95

23

Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

7,35

5,5

25

37

0,79

0,22

0,45

0,028

3.545

4

137

98

23

Cống Cái Cùng,

huyện Hoà Bình

7,52

7,0

28

42

2,53

0,25

1,20

0,012

11.698

19

641

105

43

Cống Đầu Bằng,

thị xã Giá Rai

7,46

6,8

100

150

1,10

0,60

0,74

0,047

4.254

5

296

90

460

Ngã tư Chủ Chí,                     huyện Phước Long

7,38

6,6

43

64

0,36

0,54

0,57                  

0,006

5.246

6

55

110

240

Cửa Gành Hào,         huyện Đông Hải

8,05

6,4

58

90

0,56

0,70

2,02

0,007                        

14.889

23

151

97

23

Ngã tư Ninh Quới,  huyện Hồng Dân

6,94

5,9

15

24

1,92

0,74

1,50

0,015

35,4

0

36

100

460

Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân

6,77

5,8

14

22

2,88

0,86

1,20

0,011

67,3

0

95

101

93

Các chỉ tiêu khác như:

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tại điểm đo Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) và Sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,33 - 6,67 lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tại điểm đo Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu); Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) và Sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,23 - 5,0 lần.

- Fe (Sắt): Tại điểm đo Cống Cái Cùng (huyện Hòa Bình), Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) và Sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) vượt quy chuẩn cho phép từ 1,28 - 1,92 lần. Các điểm đo còn lại đều đạt quy chuẩn cho phép.

- Cl- (Clorua): Tại điểm đo Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) và Sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại đều vượt quy chuẩn cho phép từ 10,12 - 42,54 lần.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tại điểm đo Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,1 - 12,82 lần.

- Độ mặn: Tại các điểm đo Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) và Sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) là 00/00; Tại các điểm đo Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi), Cống Đầu Bằng (thị xã Giá Rai) và Ngã tư Chủ Chí (huyện Phước Long), dao động từ 4 - 6 0/00; Tại các điểm đo Cửa Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu), Cống Cái Cùng (huyện Hòa Bình) và Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) dao động từ 14 - 23 0/00.

- Độ kiềm: Tại các điểm đo dao động từ 90 - 105 mg/l.

Huỳnh Kiều Linh - Chuyên viên Phòng TNN, KS, KTTV & BĐKH

                                                                                               

 


Số lượt người xem: 967 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày