Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
7
7
2
Tin chuyên ngành Thứ Năm, 07/11/2019, 14:55

Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 9/2019 và dự báo mực nước dưới đất tháng 10 và tháng 11/2019

Theo thông tin của Trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 9/2019 và dự báo mực nước dưới đất tháng 10 và tháng 11/2019 tại vị trí khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu như sau:

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3).

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại Trạm, mực nước trung bình tháng 9 hạ 0,09 m so với tháng 8/2019.

Dự báo: Trong tháng 1011/2019 mực nước dâng hạ không đáng kể. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597020M1 như sau:

Bảng 1: Độ sâu mực nước tầng qp3

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597020M1)

Mực nước thực đo (m) tháng 9/2019

 

Mực nước dự báo (m)

Tháng 10/2019

Tháng 11/2019

6

9,60

9,77

9,69

12

9,83

9,73

9,77

18

9,79

9,79

9,85

24

9,78

9,75

9,78

30

9,76

9,70

9,73

Trung bình

9,75

7,95

9,76

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3).

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại Trạm, mực nước trung bình tháng 9 dâng 0,08 m so với tháng 8/2019.

Dự báo: Trong tháng 1011/2019 mực nước tiếp tục dâng. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597030M1 như sau:

Bảng 2: Độ sâu mực nước tầng qp2-3

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597030M1)

Mực nước thực đo (m) tháng 9/2019

 

Mực nước dự báo (m)

Tháng 10/2019

Tháng 11/2019

6

12,01

12,06

11,96

12

12,06

11,98

12,12

18

11,98

12,08

12,22

24

12,02

11,96

12,13

30

12,02

12,02

12,19

Trung bình

12,02

12,02

12,12

3. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại Trạm, mực nước trung bình tháng 9 dâng 0,06m so với tháng 8/2019.

Dự báo: Trong tháng 1011/2019 mực nước tiếp tục dâng. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q59704TM1 như sau:

Bảng 3: Độ sâu mực nước tầng n21

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q59704TM1)

Mực nước thực đo (m) tháng 9/2019

 

Mực nước dự báo (m)

Tháng 10/2019

Tháng 11/2019

6

11,71

11,68

11,65

12

11,76

11,63

11,67

18

11,69

11,71

11,70

24

11,69

11,65

11,69

30

11,69

11,63

11,70

Trung bình

11,71

11,66

11,68

Nguyễn Thùy Trang - Chuyên viên Phòng Tài nguyên nước, BĐKH và Biển


Số lượt người xem: 659 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày