Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
3
5
5
Tin chuyên ngành Thứ Năm, 07/11/2019, 15:00

Kết quả quan trắc mực nước dưới đất quý III/2019 và dự báo mực nước dưới đất quý IV/2019 và quý I/2020

Theo thông tin của Trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về kết quả quan trắc mực nước dưới đất quý III/2019 và dự báo mực nước dưới đất quý IV/2019 và quý I/2020 tại vị trí khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu như sau:

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3).

Dự báo trong quý IV/2019 mực nước dâng quý I/2020 mực nước có xu thế hạ. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597020M1 như sau:

Quý

Tháng

Khóm 2, Phường 7,

TP Bạc Liêu (Q597020M1)

Ghi chú

II/2019

4/2019

10,48

Mực nước thực đo

5/2019

10,28

6/2019

9,98

III/2019

7/2019

9,80

8/2019

9,65

9/2019

9,73

IV/2019

10/2019

9,60

Mực nước dự báo

11/2019

9,43

12/2019

9,50

I/2020

01/2020

9,60

02/2020

9,77

3/2020

9,91

Độ sâu mực nước tầng qp3

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3).

Dự báo trong quý IV/2019 mực nước dâng và quý I/2020 có xu thế hạ. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597030M1 như sau:

Quý

Tháng

Khóm 2, Phường 7,

TP Bạc Liêu Q597030M1)

Ghi chú

II/2019

4/2019

13,20

Mực nước thực đo

5/2019

13,01

6/2019

12,54

III/2019

7/2019

12,25

8/2019

12,08

9/2019

12,01

IV/2019

10/2019

11,86

Mực nước dự báo

11/2019

11,63

12/2019

11,76

I/2020

01/2020

12,01

02/2020

12,23

3/2020

12,44

Độ sâu mực nước tầng qp2-3

3. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Dự báo trong quý IV/2019 và quý I/2020 mực nước có xu thế dâng, tuy nhiên hạ vào cuối quý I/2020. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q59704TM1 như sau:

Quý

Tháng

Khóm 2, Phường 7,

TP Bạc Liêu (59704TM1)

Ghi chú

II/2019

4/2019

12,74

Mực nước thực đo

5/2019

12,58

6/2019

12,18

III/2019

7/2019

11,90

8/2019

11,77

9/2019

11,71

IV/2019

10/2019

11,53

Mực nước dự báo

11/2019

11,63

12/2019

11,73

I/2020

01/2020

11,70

02/2020

11,90

3/2020

12,09

Độ sâu mực nước tầng n21

Nguyễn Thùy Trang - Chuyên viên Phòng Tài nguyên nước, BĐKH và Biển

 


Số lượt người xem: 808 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày