Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
7
6
6
Tin chuyên ngành Thứ Sáu, 20/01/2017, 09:10

Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2017

Thực hiện Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 12/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 28/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc liêu về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017.

Ngày 16/01/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 01/KH-STNMT về việc thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2017 xác định 06 mục tiêu cụ thể về cải cách hành chính thực hiện trong năm 2017 đó là:

1.  Nâng cao chất lượng trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

2. Đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng và trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của Trung ương và thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương; công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện có chất lượng, hiệu quả.

3. Tiếp tục rà soát, cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo hướng gọn, nhẹ, đơn giản, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

4. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả của Sở, công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở về quy trình thủ tục, thành phần hồ sơ, biểu mẫu, thời gian giải quyết, mức phí, lệ phí theo quy định.

5. Nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

6. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của ngành trên địa bàn tỉnh.

Với những mục tiêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường mong muốn năm 2017 sẽ cải thiện đáng kể các chỉ số cải cách hành chính của Sở và kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động nổ lực phấn đấu chung tay cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

   Ngọc Thanh – Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 1044 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày