Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
6
1
3
Tin chuyên ngành Thứ Sáu, 06/10/2017, 15:30

Thực hiện công tác quan trắc môi trường năm 2017 (Đợt 2: từ ngày 20/9/2017 đến ngày 03/10/2017)

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh về bảo vệ môi trường năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Sở Tài nguyên và Môi trường giao Chi cục Bảo vệ môi trường xây dựng Kế hoạch quan trắc môi trường nhằm phục vụ công tác lập Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2017.

Từ ngày 20/9/2017 đến ngày 03/10/2017, Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bạc Liêu, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên – môi trường tỉnh An Giang tiến hành thu mẫu quan trắc chất lượng các thành phần môi trường: không khí xung quanh, khí thải, tiếng ồn, môi trường đất, môi trường nước mặt lục địa, nước dưới đất, nước biển ven bờ và trầm tích, nước thải của các Công ty, xí nghiệp và bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Số lượng mẫu quan trắc là 97 mẫu. 

Mục tiêu của nhiệm vụ này nhằm đánh giá một cách hệ thống hiện trạng môi trường và xác định được các vấn đề môi trường bức xúc và cấp bách để tìm ra nguyên nhân gây ô nhiễm và suy thoái môi trường trên cơ sở khảo sát, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Qua đó làm cơ sở đề xuất những giải pháp khắc phục hiệu quả và kịp thời, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu về môi trường trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, lập Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016-2020.

Thành Ngưỡn - Chi cục BVMT

 


Số lượt người xem: 995 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày