Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
5
0
2
Tin chuyên ngành Thứ Hai, 16/10/2017, 16:40

Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 10/2017 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hàng tháng vào ngày 15 âm lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 08 địa điểm quan trắc cố định trên địa bàn tỉnh (cửa Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Đầu Bằng, thị xã Giá Rai; Chủ Chí, huyện Phước Long; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân; Ngã Tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu/mẫu.

Vị trí thu mẫu

Quan trắc

pH

DO

mg/l

BOD5

mg/l

COD

mg/l

Sắt

mg/l

NH4+

mg/l

NO3-

mg/l

NO2-

mg/l

Cl-

mg/l

Độ muối ‰

TSS mg/l

Độ kiềm

mg/l

Coliform MPN/100 ml

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

(Cột B1)

5,5-9

≥ 4

15

30

1,5

0,9

10

0,05

350

-

50

-

7.500

Cửa Nhà Mát,

Thành phố Bạc Liêu

6,92

6,50

310

471

0,29

0,67

5,90

0,015

17,7

32

192

90

3.100

Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

7,53

6,20

9

14

0,38

1,10

1,70

0,150

337,3

4

106

102

2.200

Cống Cái Cùng,

huyện Hoà Bình

6,57

4,30

320

478

0,04

6,46

0,50

0,049

60,2

24

240

93

3.000

Cống Đầu Bằng,

thị xã Giá Rai

6,49

5,20

7

12

0,86

0,90

2,00

0,043

204,3

6

158

100

4.300

Chủ Chí,                     huyện Phước Long

7,09

5,90

6

10

0,47

1,06

2,80

0,057

286,8

6

39

98

4.000

Cửa Gành Hào,         huyện Đông Hải

6,32

6,10

80

123

0,50

4,93

6,50

0,034

76,9

32

 142

101

4.100

Ngã Tư Ninh Quới,  huyện Hồng Dân

6,82

5,10

9

14

1,01

1,75

3,10

0,025

311,3

2

52

110

3.300

Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân

6,38

5,20

7

13

1,04

0,92

1,60

0,03

42,7

2

140

108

3.200

Qua phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước mặt tháng 10/2017 tại 08 điểm đo, một số chỉ tiêu như: pH, DO (hàm lượng ôxy hoà tan), Fe (Sắt), NO3- (Nitrat), Cl- (Clo), Coliform đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tại điểm đo: Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải vượt tiêu chuẩn cho phép từ 5,3 – 21,3 lần. Các điểm đo còn lại đều trong giới hạn cho phép.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tại điểm đo: Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải vượt tiêu chuẩn cho phép từ 4,1 – 15,9 lần. Các điểm đo còn lại đều trong giới hạn cho phép.

- NH4+ (Amoni): Tại các điểm đo: Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Ngã Tư xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân; sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân  vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,02 – 7,2 lần. Các điểm đo còn lại đều trong giới hạn cho phép.

- NO2­-­ (Nitrit): Tại các điểm đo: Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,14 – 3 lần. Các điểm đo còn lại đều trong giới hạn cho phép.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tại điểm đo: Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi;  Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cống Đầu Bằng, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Ngã tư xã Ninh Qưới, huyện Hồng Dân; sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,04 - 4,8 lần. Điểm đo còn lại trong giới hạn cho phép.

- Độ mặn: Tại các điểm đo dao động từ 2 - 320/00.

 - Độ kiềm: Tại các điểm đo dao động từ 90 - 110 mg/l.

Thùy Trang - Chuyên viên Phòng TNN, KS, KTTV & BĐKH

 


Số lượt người xem: 1150 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày