Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
8
7
0
7
7
Công nghệ thông tin Thứ Hai, 26/10/2015, 07:10

Hội nghị tập huấn xây dựng định mức và dự toán đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai phát biểu chủ trì Hội nghị

Ngày 23/10, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT), Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đã chủ trì Hội nghị tập huấn Xây dựng định mức và dự toán đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ. Tham dự Hội nghị tập huấn có đại diện Lãnh đạo, cán bộ phụ trách Khoa học và Công nghệ (KH&CN), cán bộ phụ trách kế hoạch tài chính (KH-TC) của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm quản lý nhà nước trên 8 lĩnh vực: quản lý đất đai, môi trường, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, quản lý tổng hợp thống nhất biển và hải đảo, đo đạc và bản đồ, viễn thám. Đây đều là những lĩnh vực cần quan trắc, điều tra cơ bản gắn liền với nghiên cứu, phát triển khoa học - công nghệ phục vụ trực tiếp và gián tiếp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Chính vì vậy, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị hướng dẫn chi tiết xây dựng định mức và dự toán đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm cung cấp hành lang pháp lý làm cơ sở để các đơn vị thuộc Bộ TN&MT tổ chức xây dựng thuyết minh và dự toán các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cho biết, Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014. Trong thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính đã trình và ban hành các Nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành luật, đặc biệt là các Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý tài chính như: Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập; Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Để triển khai các Thông tư, Thông tư liên tịch nêu trên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 2466/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2015 về việc ban hành định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Như vậy, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ đã khá đầy đủ. Nhiều nội dung được đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế nhằm phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ, làm cho khoa học và công nghệ thực sự là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ của cả nước nói chung và của Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng.

Toàn cảnh hội nghị

Để các nội dung theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ được áp dụng trong thực tế, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đề nghị lãnh đạo các đơn vị tham dự Hội nghị tập trung chỉ đạo để phổ biến, tổ chức thực hiện các quy định về khoa học công nghệ được quán triệt tại Hội nghị đến từng cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học tại đơn vị, đặc biệt là các cán bộ được giao làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ các cấp.

Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng, tổ chức thẩm định và trình phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cần lưu ý: việc xác định danh mục, nội dung và dự kiến sản phẩm các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng phải đảm bảo để hoạt động của các Viện ổn định và phát triển; xác định số lượng nội dung nghiên cứu của mỗi đề tài; số ngày công tham gia đối với mỗi chức danh cho từng nội dung cụ thể của đề tài, tổng số ngày công thực hiện đề tài phải sát với thực tế thực hiện; đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu, sản phẩm dự kiến của các đề tài theo thuyết minh đã được phê duyệt.

Đồng thời, các cơ quan quản lý, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ cần tập trung chỉ đạo trong quá trình tổ chức xây dựng và triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn xây dựng nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN); hướng dẫn lập dự toán kinh phí đề tài KHCN theo Quyết định số 2466/QĐ-BTNMT ngày 23/9/2015 về việc ban hành định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoc học và công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở thuộc Bộ TN&MT; hướng dẫn xây dựng thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ theo Thông tư số 05/TT-BTNMT và Quyết định số 2466/QĐ-BTNMT; hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo CTTĐT – monre.gov.vn

 


Số lượt người xem: 1616 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày