Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
9
6
0
8
Khí tượng thủy văn Thứ Hai, 20/05/2013, 13:45

Tỉnh Bạc Liêu thực hiện chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu

Sau một thời gian thực hiện, ngày 26/10/2012 Khung Kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu của tỉnh Bạc Liêu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 2577/QĐ-UBND, gồm 5 chương.

Chương 1: Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tài nguyên và môi trường của tỉnh Bạc Liêu, Chương 2: Phân tích các xu thế Biến đổi khí hậu, nước biển dâng trên thế giới, tại Việt Nam và ở tỉnh Bạc Liêu, Chương 3: Đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu, nước biển dâng đối với tỉnh Bạc Liêu, Chương 4: Đề xuất các giải pháp ứng phó với Biến đổi khí hậu, nước biển dâng và lồng ghép Biến đổi khí hậu vào các Chương trình, Kế hoạch, quy hoạch phát triển Kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu, Chương 5: Kế hoạch hành động của tỉnh Bạc Liêu triển khai thực hiện chiến lược Quốc gia về Biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2020 và kinh phí thực hiện Khung Kế hoạch ước tính (32 dự án phi công trình ước khoảng 92,7 tỷ đồng và 69 dự án đầu tư xây dựng ước khoảng 20.048 tỷ đồng).

 

 

Để triển khai thực hiện Khung Kế hoạch trên địa bàn toàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo ứng phó với Biến đổi khí hậu của tỉnh Bạc Liêu và để thực hiện đúng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công Ban chỉ đạo đã ban hành quy chế hoạt động của Ban và thành lập Tổ chuyên viên, tham mưu giúp Ban chỉ đạo trong việc ứng phó với Biến đổi khí hậu. Trên cơ sở đó, hiện nay Khung Kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu của tỉnh Bạc Liêu đã và đang được triển khai thực hiện một cách đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh nhằm ứng phó với Biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Tải Quyết định 2577/QĐ-UBND tại đây

 

                                                                                                              Minh Trọng - PTTN KS KTTV

 


Số lượt người xem: 3150 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày