Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
5
9
1
1
Tài nguyên nước Thứ Năm, 06/06/2019, 16:15

Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 5/2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hàng tháng vào ngày 15 âm lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 08 địa điểm quan trắc cố định trên địa bàn tỉnh (cửa Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Đầu Bằng, thị xã Giá Rai; Chủ Chí, huyện Phước Long; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân; Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu/mẫu.

Vị trí thu mẫu

Quan trắc

pH

DO

mg/l

BOD5

mg/l

COD

mg/l

Sắt

mg/l

NH4+

mg/l

NO3-

mg/l

NO2-

mg/l

Cl-

mg/l

Độ muối ‰

TSS mg/l

Độ kiềm

mg/l

Coliform MPN/100 ml

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

(Cột B1)

5,5-9

≥ 4

15

30

1,5

0,9

10

0,05

350

-

50

-

7.500

Cửa Nhà Mát,

thành phố Bạc Liêu

7,78

4,8

97,9

144

0,272

1,324

5,18

0,01

14.974

29

272

107,5

4.800

Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

7,66

6,6

36,24

53,3

0,133

0,249

10,44

0,019

3.615

11

31

97,5

4.400

Cống Cái Cùng,

huyện Hoà Bình

7,93

4,3

177,6

261,3

0,215

0,168

5,48

0,015

17.299

32

681

115

4.100

Cống Đầu Bằng,

thị xã Giá Rai

7,58

4,8

170

250,6

0,324

0,875

6,83

0,014

13.329

23

155

92,5

4.200

Ngã tư Chủ Chí,                     huyện Phước Long

7,36

4,9

130,6

192

0,206

0,809

9,35

0,017

13.613

24

45

91

3.800

Cửa Gành Hào,         huyện Đông Hải

7,56

5,3

152,3

224

0,254

1,101

4,59

0,092

16.732

29

441

92

3.500

Ngã tư Ninh Quới,  huyện Hồng Dân

6,90

6,4

25,36

37,3

0,205

2,178

5,75

0,011

1.049

3

22

87,5

4.000

Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân

6,77

6,9

3,60

5,33

0,221

1,582

3,71

0,007

1.474

3

15

85

4.000

Qua phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước mặt tại 08 điểm đo, một số chỉ tiêu như: pH, DO (oxy hòa tan), Fe (Sắt) và Coliforms đều trong quy chuẩn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tại điểm đo Sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,69 – 11,84 lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tại điểm đo Sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo đều còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,24 – 8,71 lần.

- NO2- (Nitrit): Tại điểm đo Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) vượt quy chuẩn cho phép 1,84 lần. Các điểm đo còn lại đều đạt quy chuẩn cho phép.

- NO3- (Nitrat): Tại điểm đo Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) vượt quy chuẩn cho phép 1,04 lần. Các điểm đo còn lại đều đạt quy chuẩn cho phép.

- Cl- (Clorua): Tất cả các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 3 - 49,4 lần.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tại điểm đo Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi); Ngã tư Chủ Chí (huyện Phước Long); Sông Cái  Ba Đình (huyện Hồng Dân) Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 3,1 - 13,62 lần.

- NH4+ (Amoni): Tại điểm đo Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi); Cống Cái Cùng (huyện Hòa Bình); Cống Đầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai), Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) đều đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,22 - 2,42 lần.

- Độ mặn: Tại điểm đo Ngã tư Ninh Quới và Sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) là 30/00; Tại điểm đo Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) là 110/00. Tại các điểm đo Cống Đầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai), Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) dao động từ 23 - 240/00. Tại điểm đo Cửa Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) và Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) là 290/00 và điểm đo Cống Cái Cùng (huyện Hòa Bình) là 320/00.

- Độ kiềm: Tại điểm đo Ngã tư Ninh Quới và Sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) dao động từ 85 - 87,5 mg/l. Tại điểm đo Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long); Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) và Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) dao động từ 91 - 97,5 mg/l. Tại các điểm đo còn lại dao động từ 107,5 - 115 mg/l.

Nguyễn Thùy Trang - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH & Biển

 


Số lượt người xem: 842 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày