Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
6
0
0
8
4
Tài nguyên nước Thứ Sáu, 02/08/2019, 16:20

Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 7/2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hàng tháng vào ngày 15 âm lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 08 địa điểm quan trắc cố định trên địa bàn tỉnh (cửa Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Đầu Bằng, thị xã Giá Rai; Chủ Chí, huyện Phước Long; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân; Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu/mẫu.

Vị trí thu mẫu

Quan trắc

pH

DO

mg/l

BOD5

mg/l

COD

mg/l

Sắt

mg/l

NH4+

mg/l

NO3-

mg/l

NO2-

mg/l

Cl-

mg/l

Độ muối ‰

TSS mg/l

Độ kiềm

mg/l

Coliform MPN/100 ml

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

(Cột B1)

5,5-9

≥ 4

15

30

1,5

0,9

10

0,05

350

-

50

-

7.500

Cửa Nhà Mát,

thành phố Bạc Liêu

8,15

6,20

159,12

234

0,898

0,833

0,991

0,593

16.661

29

690

147,5

4.000

Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

7,89

5,40

27,20

40

0,565

0,414

5,484

0,82

1.467

2

810

127,5

3.200

Cống Cái Cùng,

huyện Hoà Bình

7,69

6,00

105,13

154,6

0,349

0,923

1,488

0,85

15.101

28

290

104,5

3.000

Cống Đầu Bằng,

thị xã Giá Rai

8,06

5,50

50,73

74,6

0,401

1,121

0,703

0,665

5.927

10

117

135

3.500

Ngã tư Chủ Chí,                     huyện Phước Long

7,73

5,90

21,76

32

0,388

1,489

0,935

0,518

4.991

9

64

107,5

4.000

Cửa Gành Hào,         huyện Đông Hải

7,80

5,70

87,04

128

0,339

0,193

1,047

0,515

12.478

23

147

117,5

3.500

Ngã tư Ninh Quới,  huyện Hồng Dân

7,65

6,90

19,90

29,3

0,686

1,792

0,38

0,178

165,91

0

62

112,5

3.000

Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân

7,76

6,10

23,53

34,6

0,246

1,518

1,843

0,182

2.070

4

25

97,5

3.200

Qua phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước mặt tại 08 điểm đo, một số chỉ tiêu như: pH, DO (oxy hòa tan), NO3- (Nitrat), Fe (Sắt) và Coliforms đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tại các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,5 - 15,4 lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tại điểm đo Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo đều còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,2 - 7,8 lần.

- NO2- (Nitrit): Tất cả các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 3,56 - 13,3 lần.

- Cl- (Clorua): Tại điểm đo Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 4,2 - 47,6 lần.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tại điểm đo Sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) quy chuẩn cho phép. Tất cả các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,2 - 16,2 lần.

- NH4+ (Amoni): Tại điểm đo Cửa Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu), Cống Cái Cùng (huyện Hòa Bình) và Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,02 - 2 lần.

 - Độ mặn: Tại điểm đo Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) là 00/00; Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) là 20/00; Sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) là 40/00. Tại điểm đo Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long)  và Cống Đầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai) dao động từ 9 - 100/00. Tại điểm đo Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải)230/00 . Tại điểm đo Cống Cái Cùng (huyện Hòa Bình) và Cửa Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) dao động từ 28 - 290/00.

- Độ kiềm: Tại điểm đo Sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) là 97,5 mg/l; Cống Cái Cùng (huyện Hòa Bình)Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) dao động từ 104,5 – 107,5 mg/l; Tại điểm đo Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân)Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) dao động từ 112,5 - 117,5 mg/l; Tại điểm đo Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi), Cống Đầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai) Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) động từ 127,5 - 147,5 mg/l.

Nguyễn Thùy Trang - Chuyên viên Phòng Tài nguyên nước, BĐKH và Biển

 


Số lượt người xem: 895 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày