Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
5
3
3
7
Tài nguyên nước Thứ Sáu, 02/08/2019, 16:25

Kết quả quan trắc mực nước dưới đất quý II/2019 tại Trạm quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất (K2, P7, TPBL)

Theo thông tin của Trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về kết quả quan trắc mực nước dưới đất quý I/2019, nhận định tình hình mực nước mùa khô cuối 2018, đầu 2019 và dự báo mực nước dưới đất 06 tháng đầu năm 2020 tại vị trí khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu như sau:

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3).

Nhận định tình hình mực nước mùa khô cuối 2018 đầu 2019: Mực nước dưới đất tầng qp3 vùng Nam Bộ từ tháng 10/2018 - 6/2019 có xu thế hạ thấp theo thời gian, tuy nhiên có xu hướng dâng vào các tháng mùa khô so với cùng thời kỳ tháng 10/2017- 6/2018. Mực nước trung bình 06 tháng đầu năm 2019 đạt cực tiểu là 5,3m, thấp hơn so với cực tiểu cùng thời điểm năm 2018 là 0,13m và thấp hơn so với cực tiểu nhiều năm là 0,37m.

Dự báo tình hình mực nước 06 tháng đầu năm 2020: Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597030M1 như sau:

Tháng

Khóm 2, Phường 7,

TP Bạc Liêu (Q597020M1)

Tháng 01/2020

9,94

Tháng 02/2020

10,11

Tháng 3/2020

10,24

Tháng 4/2020

10,37

Tháng 5/2020

10,40

Tháng 6/2020

10,28

Độ sâu mực nước tầng qp3

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3).

Nhận định tình hình mực nước mùa khô cuối năm 2018, đầu năm 2019: Mực nước dưới đất tầng (qp2-3) vùng Nam Bộ từ tháng 10/2018 - 6/2019 có xu thế hạ thấp theo thời gian. Mực nước trung bình 06 tháng đầu năm 2019 đạt cực tiểu là 9,45m, thấp hơn so với cực tiểu cùng thời điểm năm 2018 là 0,65m và thấp hơn so với cực tiểu nhiều năm là 1,84m.

          Dự báo tình hình mực nước 06 tháng đầu năm 2020: Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597030M1 như sau:

Tháng

Khóm 2, Phường 7,

TP Bạc Liêu Q597030M1)

Tháng 01/2020

12,61

Tháng 02/2020

12,84

Tháng 3/2020

13,04

Tháng 4/2020

13,17

Tháng 5/2020

13,11

Tháng 6/2020

12,90

Độ sâu mực nước tầng qp2-3

3. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Nhận định tình hình mực nước mùa khô cuối năm 2018, đầu năm 2019: Mực nước dưới đất tầng n21 vùng Nam Bộ từ tháng 10/2018 - 6/2019 có xu thế hạ thấp theo thời gian. Mực nước trung bình 06 tháng đầu năm 2019 đạt cực tiểu là 12,16m, thấp hơn cùng thời điểm so với cực tiểu nhiều năm là 4,49m.

Dự báo tình hình mực nước 06 tháng đầu năm 2020: Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597030M1 như sau:

Tháng

Khóm 2, Phường 7,

TP Bạc Liêu (59704TM1)

Tháng 01/2020

11,74

Tháng 02/2020

11,94

Tháng 3/2020

12,43

Tháng 4/2020

12,74

Tháng 5/2020

12,72

Tháng 6/2020

12,53

Độ sâu mực nước tầng n21

Nguyễn Thùy Trang - Chuyên viên Phòng Tài nguyên nước, BĐKH và Biển

 


Số lượt người xem: 770 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày