Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
5
9
8
8
Tài nguyên nước Thứ Hai, 07/10/2019, 10:35

Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 9/2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hàng tháng vào ngày 15 âm lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 08 địa điểm quan trắc cố định trên địa bàn tỉnh (Cửa Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Đầu Bằng, thị xã Giá Rai; Chủ Chí, huyện Phước Long; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân; Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu/mẫu.

Vị trí thu mẫu

Quan trắc

pH

DO

mg/l

BOD5

mg/l

COD

mg/l

Sắt

mg/l

NH4+

mg/l

NO3-

mg/l

NO2-

mg/l

Cl-

mg/l

Độ muối ‰

TSS mg/l

Độ kiềm

mg/l

Coliform MPN/100 ml

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

(Cột B1)

5,5-9

≥ 4

15

30

1,5

0,9

10

0,05

350

-

50

-

7.500

Cửa Nhà Mát,

Thành phố Bạc Liêu

7,34

5,3

34

50,1

0,188

1,79

0,085

0,052

4.736

14

54,5

132,5

9.500

Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

6,84

4,4

24,8

35,7

1,1

1,112

0,093

0,08

548,8

1

118

112,5

4.400

Cống Cái Cùng,

huyện Hoà Bình

7,69

5,9

74,4

108,8

0,325

1,951

0,45

0,219

7.402

12

432

147,5

4.300

Cống Đầu Bằng,

thị xã Giá Rai

7,37

5,6

35,2

52,8

0,42

0,837

0,057

0,071

2.765

5

89

115

5.000

Ngã tư Chủ Chí,                     huyện Phước Long

7,43

5,2

30,4

44,8

0,388

0,936

0,05

0,046

2.424

4

80

107,5

9.300

Cửa Gành Hào,         huyện Đông Hải

7,67

6

38

55,4

0,192

0,118

0,093

0,053

8.565

15

248

102,5

5.000

Ngã tư Ninh Quới,  huyện Hồng Dân

6,85

4,8

25,6

38,4

0,341

1,307

0,09

0,037

449,5

0

33

142,5

4.400

Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân

6,81

4,3

13,2

19,7

0,651

1,409

0,05

0,048

291

0

142

122,5

9.300

Qua phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước mặt tại 08 điểm đo, một số chỉ tiêu như: pH, DO (oxy hòa tan), NO3- (Nitrat), Fe (Sắt) đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tại điểm đo Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Tại các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,6 5 lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tại điểm đo Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Tại các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,2 3,6 lần.

- NO2- (Nitrit): Tại điểm đo Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B, (huyện Phước Long); Sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân); Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,04 – 4,4 lần.

- Cl- (Clorua): Tại điểm đo Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Tại các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,3 24,5 lần.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tại điểm đo Sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Tại các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,1 – 8,6 lần.

- NH4+ (Amoni): Tại điểm đo Cống Đầu Bằng, xã Phong Tân (thị xã Giá Rai) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,04 – 2,2 lần.

- Độ mặn: Tại điểm đo Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) Sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) là 00/00; Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) là 10/00; Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long)  Cống Đầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai) dao động từ 4 - 50/00. Tại điểm đo Cống Cái Cùng (huyện Hòa Bình)  là 120/00. Tại điểm đo Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) dao động từ 14 - 150/00.

- Độ kiềm: Tại điểm đo Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) 102,5 mg/l; Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) là 107,5 mg/l; Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) là 112,5 mg/l; Cống Đầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai) là 115 mg/l; Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) là 122,5 mg/l; Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) là 132,5 mg/l; Sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) là 142,5 mg/l; Cống Cái Cùng (huyện Hòa Bình) là 147,5 mg/l.

- Coliforms: Tại các điểm đo Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu); Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long)Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) vượt quy chuẩn cho phép từ 1,24 – 1,3 lần . Các điểm đo còn lại đều nằm trong quy chuẩn cho phép.

Nguyễn Thùy Trang - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH & Biển

 


Số lượt người xem: 692 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày