Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
5
9
9
1
5
Tài nguyên nước Thứ Tư, 01/01/2020, 09:50

Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 12/2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hàng tháng vào ngày 15 âm lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 08 địa điểm quan trắc cố định trên địa bàn tỉnh (cửa Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Đầu Bằng, thị xã Giá Rai; Chủ Chí, huyện Phước Long; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân; Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu/mẫu.

Vị trí thu mẫu

Quan trắc

pH

DO

mg/l

BOD5

mg/l

COD

mg/l

Sắt

mg/l

NH4+

mg/l

NO3-

mg/l

NO2-

mg/l

Cl-

mg/l

Độ muối ‰

TSS mg/l

Độ kiềm

mg/l

Coliform MPN/100 ml

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

(Cột B1)

5,5-9

≥ 4

15

30

1,5

0,9

10

0,05

350

-

50

-

7.500

Cửa Nhà Mát,

Thành phố Bạc Liêu

7,51

6,05

138,4

202,6

1,157

0,194

2,923

0,046

18.150

27

473

90

9.300

Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

7,99

4,61

19,80

26,6

0,932

0,238

0,718

0,045

1.843

3

102

135

3.500

Cống Cái Cùng,

huyện Hoà Bình

7,66

5,90

34,40

53

0,949

2,057

2,601

0,123

15.030

26

547

115

7.500

Cống Lầu Bằng,

thị xã Giá Rai

7,62

5,35

33,20

48

0,583

0,433

1,82

0,081

7.373

15

138

130

1.200

Ngã tư Chủ Chí,                     huyện Phước Long

7,81

4,95

42

58

0,357

1,106

1,591

0,10

8.082

14

47

120

3.900

Cửa Gành Hào,         huyện Đông Hải

7,91

6,24

87,2

128

0,794

0,159

2,532

0,093

15.881

25

198

95

1.200

Ngã tư Ninh Quới,  huyện Hồng Dân

6,37

4,44

28

37,7

0,862

0,238

1,103

0,024

170,16

2

64

55

9.300

Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân

6,95

4,10

36,2

53,3

2,113

2,225

0,483

0,073

85,08

2

121

60

7.500

Qua phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước mặt tại 08 điểm đo, một số chỉ tiêu như: pH, DO (oxy hòa tan), NO3- (Nitrat) đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tất cả các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,9 - 5,8 lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tại điểm đo Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) đạt quy chuẩn cho phép. Tại các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,2 – 4,3 lần.

- NO2- (Nitrit): Tại các điểm đo Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu); Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi)Sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo vượt quy chuẩn cho phép từ 1,5 – 2,5 lần.

- Tổng sắt (Fe): Tại các điểm đo Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) vượt quy chuẩn cho phép 1,4 lần. Các điểm đo còn lại đều đạt quy chuẩn cho phép.

- Cl- (Clorua): Tại điểm đo Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân)  Sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Tại các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 5,3 – 51,9 lần.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tại điểm đo Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) đạt quy chuẩn cho phép. Tại các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,3 – 9,5 lần.

- NH4+ (Amoni): Tại điểm đo Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu); Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi); Cống Lầu Bằng, xã Phong Tân (thị xã Giá Rai); Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải); Sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,2 – 2,5 lần.

- Độ mặn: Tại điểm đo Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân); Sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) 20/00 ; Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) là 30/00; Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) là 140/00; Cống Lầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai) là 150/00. Tại điểm đo Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) 250/00; Cống Cái Cùng (huyện Hòa Bình) là 260/00Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) là 270/00.

- Độ kiềm: Tại điểm đo Sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) là 55 mg/l; Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) là 65 mg/l; Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) là 90 mg/l; Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) là 95 mg/l; Cống Cái Cùng (huyện Hòa Bình) là 115 mg/l; Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) là 120 mg/l; Cống Lầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai) là 130 mg/l; Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) là 135 mg/l.

- Coliforms: Tại điểm đo Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu)Sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) vượt quy chuẩn cho phép 1,24 lần. Các điểm đo còn lại đều đạt quy chuẩn cho phép.

Nguyễn Thùy Trang - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH & Biển

 


Số lượt người xem: 470 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày