Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
7
3
4
Tài nguyên nước Thứ Tư, 12/02/2020, 15:30

Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 12/2019 và dự báo mực nước dưới đất tháng 01/2020 và tháng 02/2020

Theo thông tin của Trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 12/2019 và dự báo mực nước dưới đất tháng 01/2020 và tháng 02/2020 tại vị trí khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu như sau:

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3).

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại Trạm, mực nước trung bình tháng 12 hạ 0,06 m so với tháng 11/2019.

Dự báo: Trong tháng 0102/2020 mực nước có xu thế hạ nhưng không đáng kể. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597020M1 như sau:

Bảng 1: Độ sâu mực nước tầng qp3

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597020M1)

Mực nước thực đo (m) tháng 12/2019

 

Mực nước dự báo (m)

Tháng 01/2020

Tháng 02/2020

6

10,28

10,25

10,23

12

10,29

10,27

10,25

18

10,31

10,29

10,34

24

10,24

10,23

10,37

30

10,15

10,18

 

Trung bình

10,26

10,24

10,30

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3).

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại Trạm, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11/2019. Giá trị hạ thấp nhất là 0,35m.

Dự báo: Trong tháng 01 tháng 02/2020 mực nước có xu thế hạ. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597030M1 như sau:

Bảng 2: Độ sâu mực nước tầng qp2-3

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597030M1)

Mực nước thực đo (m) tháng 12/2019

 

Mực nước dự báo (m)

Tháng 01/2020

Tháng 02/2020

6

12,38

12,70

13,01

12

12,42

12,79

13,10

18

12,49

12,83

13,06

24

12,60

12,93

12,98

30

12,66

12,92

 

Trung bình

12,51

12,83

13,04

3. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại Trạm, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế so với tháng 11/2019. Giá trị hạ thấp nhất là 0,27m. Mực nước trung bình tháng nông nhất là 10,67m tại xã Phước Long, huyện Phước Long; Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 13,18m tại phường 1, thị xã Giá Rai.

Dự báo: Trong tháng 01 02/2020 mực nước có xu thế hạ. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q59704TM1 như sau:

Bảng 3: Độ sâu mực nước tầng n21

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q59704TM1)

Mực nước thực đo (m) tháng 12/2019

 

Mực nước dự báo (m)

Tháng 01/2020

Tháng 02/2020

6

11,90

12,11

12,21

12

11,92

12,13

12,24

18

11,98

12,19

12,31

24

12,08

12,14

12,39

30

12,14

12,11

 

Trung bình

12,00

12,13

12,29

 

Nguyễn Thùy Trang - Chuyên viên Phòng Tài nguyên nước, BĐKH và Biển

 


Số lượt người xem: 359 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày