Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
5
6
8
Tài nguyên nước Thứ Tư, 12/02/2020, 15:35

Kết quả quan trắc mực nước dưới đất năm 2019 và dự báo mực nước dưới đất năm 2020 tại Trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất

Căn cứ Công văn số 45/TNNMN-QT ngày 20/01/2020 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia về việc gửi bản tin thông báo tài nguyên nước dưới đất tháng 12, quý IV và năm 2019;

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về kết quả quan trắc mực nước dưới đất  năm 2019 và dự báo mực nước dưới đất năm 2020 tại Trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất thuộc khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu như sau:

1. Tầng chứa nước Pleistocen thượng (qp3)

Dự báo trong năm 2020 mực nước có xu thế dâng so với năm 2019. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597020M1 như sau:

Bảng 1: Độ sâu mực nước tầng qp3

Năm

Quý

Khóm 2, Phường 7,

TP Bạc Liêu

Ghi chú

 Năm 2019

Quý I

10,27

Mực nước thực đo

Quý II

10,25

Quý III

9,73

Quý IV

10,11

Năm 2020

Quý I

10,31

Mực nước dự báo

Quý II

10,06

Quý III

9,65

Quý IV

10,13

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3).

Dự báo trong năm 2020 mực nước có xu thế hạ so với năm 2019. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597030M1 như sau:

Bảng 2: Độ sâu mực nước tầng qp2-3

Năm

Quý

Khóm 2, Phường 7,

TP Bạc Liêu

Ghi chú

 Năm 2019

Quý I

12,25

Mực nước thực đo

Quý II

12,91

Quý III

12,11

Quý IV

12,22

Năm 2020

Quý I

12,46

Mực nước dự báo

Quý II

12,93

Quý III

12,39

Quý IV

12,70

3. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Dự báo trong năm 2020 mực nước có xu thế hạ so với năm 2019. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q59704TM1 như sau:

Bảng 3: Độ sâu mực nước tầng n21

Năm

Quý

Khóm 2, Phường 7,

TP Bạc Liêu

Ghi chú

 Năm 2019

Quý I

11,80

Mực nước thực đo

Quý II

12,50

Quý III

11,79

Quý IV

11,80

Năm 2020

Quý I

12,00

Mực nước dự báo

Quý II

12,57

Quý III

12,10

Quý IV

12,30

                                                                                            

Nguyễn Thùy Trang - Chuyên viên Phòng Tài nguyên nước, BĐKH và Biển

 


Số lượt người xem: 358 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày