Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
5
5
0
1
Tài nguyên nước Thứ Hai, 27/06/2016, 10:00

Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản, phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Thực hiện Thông tư liên tịch nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập tờ trình và kèm theo các thủ tục có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ xem xét, quyết định những vấn đề liên quan bộ máy tổ chức của Sở.

Trên cơ sở Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Hiệp y của Sở Nội vụ, ngày 11 tháng 12 năm 2015, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 162/QĐ-STNMT về việc thành lập phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu và Quyết định số 163/QĐ-STNMT về việc thành lập phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản trên cơ sở tách ra từ phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản, Khí tượng thủy văn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Ông Lê Thanh Tòng nguyên Trưởng phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản, Khí tượng thủy văn nay giữ chức vụ Trưởng phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản; Ông Hứa Minh Trọng được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu. Ngoài ra còn có một số công chức được điều động, phân công thực hiện nhiệm vụ của 02 phòng nêu trên.

Ngày 22 tháng 6 năm 2016, Ông Lâm Quyết Thắng, Giám đốc Sở và Ông Mai Thanh Thành, Chánh Văn phòng đã tổ chức buổi họp để triển khai các Quyết định nêu trên./.

Lê Thanh Tòng - Trưởng phòng PTNN KS KTTV

 


Số lượt người xem: 1223 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày