Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
5
9
8
7
8
Tài nguyên nước Thứ Ba, 11/10/2016, 13:45

Đặc trưng mực nước dưới đất quý II/2016 tại Trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất

Căn cứ Công văn số 426/TNNQG-QT ngày 20/7/2016 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia về việc gửi bản tin thông báo tài nguyên nước dưới đất quý II/2016;

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đặc trưng mực nước dưới đất quý II/2016 và dự báo mực nước dưới đất quý III/2016 tại Trạm Quan trắc quốc gia động thái nước dưới đất thuộc khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêunhư sau:

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3).

Dự báo trong quý III/2016 mực nước có xu thế dâng. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597020M1 như sau:

Bảng 1: Độ sâu mực nước tầng qp3

Quý

Tháng

Khóm 2, Phường 7,

TP Bạc Liêu

Ghi chú

I/2016

1/2016

9,46

Mực nước thực đo

2/2016

9,71

3/2016

9,98

II/2016

4/2016

10,47

5/2016

10,86

6/2016

10,54

III/2016

7/2016

10,45

Mực nước dự báo

8/2016

10,37

9/2016

10,31

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3).

Dự báo trong quý III/2016 mực nước có xu thế dâng. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597030M1 như sau:

Bảng 2:Độ sâu mực nước tầng qp2-3

Quý

Tháng

Khóm 2, Phường 7,

TP Bạc Liêu Q597030M1)

Ghi chú

I/2016

1/2016

11,29

Mực nước thực đo

2/2016

11,61

3/2016

12,02

II/2016

4/2016

12,86

5/2016

13,31

6/2016

12,48

III/2016

7/2016

12,38

Mực nước dự báo

8/2016

12,28

9/2016

12,19

3. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Dự báo trong quý III/2016 mực nước có xu thế dâng. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q59704TM1 như sau:

Bảng 3: Độ sâu mực nước tầng n21

Quý

Tháng

Khóm 2, Phường 7,

TP Bạc Liêu (59704TM1)

Ghi chú

I/2016

1/2016

10,94

Mực nước thực đo

2/2016

11,30

3/2016

11,66

II/2016

4/2016

12,39

5/2016

12,86

6/2016

12,15

III/2016

7/2016

12,07

Mực nước dự báo

8/2016

11,99

9/2016

11,90

Lê Thanh Tòng - Trưởng phòng Phòng TNN KS


Số lượt người xem: 1192 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày