Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
5
9
8
3
5
Tài nguyên nước Thứ Tư, 12/10/2016, 09:20

Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Bệnh viện đa khoa huyện Phước Long

Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 07/10/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Bệnh viện đa khoa huyện Phước Long.

Hội đồng thẩm định gồm có Ông Lữ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng; Ông Lê Thanh Tòng, Trưởng phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản, Phó Chủ tịch Hội đồng; Ông Lâm Ngọc Bửu, Phó Trưởng phòng Kỹ  thuật - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ủy viên; Ông Nguyễn Văn Thắng, Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ, ủy viên; Bà Trịnh Khánh Ngọc, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, ủy viên; Ông Hồ Thanh Tân, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phước Long, ủy viên và bà Huỳnh Kiều Linh, chuyên viên phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản, thư ký Hội đồng.

Đại diện chủ đầu tư ông Trương Khánh Xuân, Phó Trưởng phòng hành chính quản trị tổ chức cán bộ. Đại diện đơn vị tư vấn ông Trương Văn Hải, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp; Bà Phạm Thị Hằng, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật và ông Đỗ Ly Khang, nhân viên - Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi đơn vị tư vấn đại diện chủ đầu tư trình bày tóm tắt nội dung báo cáo xả nước thải vào nguồn nước Bệnh viện đa khoa huyện Phước Long, các thành viên Hội đồng thẩm định đã thảo luận và đóng góp ý kiến. Trên cơ sở giải trình những nội dung theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định và ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên, Hội đồng thẩm định đã đi đến thống nhất: Đồng ý thông qua báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Bệnh viện đa khoa huyện Phước Long và đề nghị chủ đầu tư phải chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định để hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

Việc Bệnh viện đa khoa huyện Phước Long xây dựng hoàn thành hệ thống xử lý nước thải trước khi xả thải vào nguồn tiếp nhận góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên nước trong khu vực, đồng thời thể hiện ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Huỳnh Kiều Linh - Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản

 


Số lượt người xem: 1182 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày