Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
4
6
9
4
6
Tài nguyên nước Thứ Sáu, 28/10/2016, 14:25

Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 9/2016 tại Trạm quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất

Căn cứ Công văn số 654/TNNQG-QT ngày 19/10/2016 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia về việc gửi bản tin thông báo tài nguyên nước dưới đất tháng 9/2016;

 Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 9/2016 và dự báo mực nước dưới đất tháng 10, tháng 11/2016 tại Trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất thuộc khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu như sau:

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3).

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại Trạm, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với mực nước trung bình tháng 8. Mực nước trung bình tháng là 9,91m.

Dự báo: Trong tháng 10, 11 mực nước có xu thế dâng. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597020M1 như sau:

Bảng 1: Độ sâu mực nước tầng qp3

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597020M1)

Mực nước thực đo (m) tháng 9

 

Mực nước dự báo (m)

Tháng 10

Tháng 11

6

9,96

9,80

9,81

12

9,96

9,89

9,81

18

9,93

9,84

9,80

24

9,86

9,80

9,80

30

9,81

9,73

9,78

Trung bình

9,90

9,81

9,80

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3).

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại Trạm, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với mực nước trung bình tháng 8. Mực nước trung bình tháng là 11,62m.

Dự báo: Trong tháng 10, 11 mực nước có xu thế dâng. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597030M1 như sau:

Bảng 2: Độ sâu mực nước tầng qp2-3

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597030M1)

Mực nước thực đo (m) tháng 9

 

Mực nước dự báo (m)

Tháng 10

Tháng 11

6

11,76

11,50

11,50

12

11,66

11,43

11,43

18

11,58

11,41

11,51

24

11,56

11,39

11,59

30

11,46

11,34

11,54

Trung bình

11,60

11,41

11,51

3. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại Trạm, mực nước trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với mực nước trung bình tháng 8. Mực nước trung bình tháng là 11,27 m.

Dự báo: Trong tháng 10, 11 mực nước tiếp tục có xu thế dâng. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q59704TM1 như sau:

Bảng 3: Độ sâu mực nước tầng n21

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q59704TM1)

Mực nước thực đo (m) tháng 9

 

Mực nước dự báo (m)

Tháng 10

Tháng 11

6

11,63

11,10

11,11

12

11,33

11,18

11,06

18

11,25

11,13

11,13

24

11,20

11,08

11,19

30

11,12

11,04

11,17

Trung bình

11,25

11,11

11,13

                                                                                                 

Lê Thanh Tòng - Trưởng phòng Phòng TNN KS

 


Số lượt người xem: 1034 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày