Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
8
7
0
0
9
Tài nguyên nước Thứ Ba, 29/11/2016, 13:35

Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 10/2016 tại Trạm quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất

Căn cứ Công văn số 730/TNNQG-QT ngày 17/11/2016 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia về việc thông báo tài nguyên nước dưới đất tháng 10/2016 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;

 Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và thông báo các Sở, ngành có liên quan về kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 10/2016 và dự báo mực nước dưới đất tháng 11/2016 tại Trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất thuộc khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu như sau:

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3).

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại Trạm, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với mực nước trung bình tháng 9. Mực nước trung bình tháng là 9,75m.

Dự báo: Trong tháng 11 mực nước có xu thế hạ. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597020M1 như sau:

Bảng 1: Độ sâu mực nước tầng qp3

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597020M1)

Mực nước thực đo (m) tháng 10

 

Mực nước dự báo (m)

tháng 11

6

9,79

9,80

12

9,78

9,70

18

9,75

9,71

24

9,71

9,71

30

9,68

9,73

Trung bình

9,74

9,73

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3).

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại Trạm, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với mực nước trung bình tháng 9. Mực nước trung bình tháng là 11,41m.

Dự báo: Trong tháng 11 mực nước có xu thế hạ. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597030M1 như sau:

Bảng 2: Độ sâu mực nước tầng qp2-3

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597030M1)

 

Mực nước thực đo (m) tháng 10

 

Mực nước dự báo (m)

tháng 11

6

11,47

11,32

12

11,44

11,44

18

11,41

11,51

24

11,36

11,56

30

11,28

11,68

Trung bình

11,39

11,50

3. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại Trạm, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với mực nước trung bình tháng 9. Mực nước trung bình tháng là 11,07 m.

Dự báo: Trong tháng 11 mực nước có xu thế hạ. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q59704TM1 như sau:

Bảng 3: Độ sâu mực nước tầng n21

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q59704TM1)

 

Mực nước thực đo (m) tháng 10

 

Mực nước dự báo (m)

tháng 11

6

11,11

11,02

12

11,09

10,97

18

11,06

11,06

24

11,02

11,13

30

10,96

11,09

Trung bình

11,05

11,06

                                                                                                 

Hồng Ngọc - Chuyên viên Phòng TNN KS

 


Số lượt người xem: 705 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày