Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
5
5
1
6
Tài nguyên nước Thứ Ba, 29/11/2016, 13:35

Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 11/2016 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện Công văn số 525/UBND-NNTS ngày 23 tháng 4 năm 2007 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống hạn, xâm nhập mặn ở tỉnh Bạc Liêu, theo đó hàng tháng vào ngày 15 âm lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 08 địa điểm quan trắc cố định trên địa bàn tỉnh (cửa Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Đầu Bằng, thị xã Giá Rai; Chủ Chí, huyện Phước Long; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân; Ngã Tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu/mẫu

Qua phân tích kết quả chất lượng nguồn nước mặt tháng 11/2016 như sau:

Một số chỉ tiêu như: pH, DO (hàm lượng ôxy hoà tan), NO3- (Nitrat), NO2- (Nitrit), Cl- (Clorua),  Coliform đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tất cả các điểm đo vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1 - 3,7 lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tại điểm đo Cống Đầu Bằng (thị xã Giá Rai), Ngã Tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) đạt tiêu chuẩn cho phép. Tất cả các điểm đo còn lại đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,3 - 2,9 lần.

- Fe (sắt): Tại điểm đo Cửa Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu), Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi), Cống Cái Cùng (huyện Hòa Bình) đạt tiêu chuẩn cho phép. Tất cả các điểm đo còn lại đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1 - 3,4 lần.

- NH4+(Amoni): Tại điểm đo Cống Cái Cùng (huyện Hòa Bình),Chủ Chí (huyện Phước Long), Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,4 - 5,8 lần. Các điểm đo còn lại đều nằm trong giới hạn cho phép.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tại điểm đo Cửa Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) đạt tiêu chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại vượt tiêu chuẩn cho phép từ 2 – 29,4 lần.

- Độ muối: Tại các điểm đo dao động từ 1 - 160/00.

- Độ kiềm: Tại các điểm đo dao động từ 6,09- 236 mg/l.

(Tải Bảng kết quả phân tích mẫu nước tại đây)

Hồng Ngọc - Chuyên viên Phòng TNN KS

 


Số lượt người xem: 1155 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày