Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
6
0
0
6
3
Tài nguyên nước Thứ Năm, 15/12/2016, 16:10

Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty cổ phần Tôm Miền Nam

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 08/12/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Nhà máy chế biến thủy sản thuộc Công ty cổ phần tôm Miền Nam (chủ đầu tư).

Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 306/QĐ-STNMT ngày 21/11/2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty cổ phần tôm Miền Nam, gồm có Ông Lữ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng; Ông Lê Thanh Tòng, Trưởng phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản, Phó Chủ tịch Hội đồng; Ông Trần Quốc Hội, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ủy viên; Ông Nguyễn Văn Thắng, Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ, ủy viên; Bà Trịnh Khánh Ngọc, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, ủy viên và bà Huỳnh Kiều Linh, chuyên viên phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản, thư ký Hội đồng.

Về phía chủ đầu tư là ông Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc dự án và ông Nguyễn Bé Hai, Phó Trưởng phòng tổ chức hành chính. Về phía đơn vị tư vấn là ông Nguyễn Văn Tình, Trưởng phòng Kinh doanh và bà Trần Kim Thịnh, chuyên viên tư vấn – Công ty cổ phần công nghệ môi trường xanh.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn (đại diện chủ đầu tư) trình bày tóm tắt nội dung báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Nhà máy chế biến thủy sản thuộc Công ty cổ phần tôm Miền Nam, các thành viên Hội đồng thẩm định đã thảo luận và đóng góp ý kiến. Trên cơ sở giải trình những nội dung theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định và ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên, Hội đồng thẩm định đã đi đến thống nhất: Đồng ý thông qua báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Nhà máy chế biến thủy sản thuộc Công ty cổ phần tôm Miền Nam và đề nghị chủ đầu tư phải chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định để hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

Việc thẩm định và cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là nội dung rất quan trọng, nhằm bảo vệ nguồn nước chung quanh không bị ô nhiễm, phục vụ sản xuất và nuôi trồng thủy sản của nhân dân, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên nước trong khu vực, đồng thời thể hiện ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Huỳnh Kiều Linh - Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản

 


Số lượt người xem: 1130 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày