Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
5
9
8
6
8
Tài nguyên nước Thứ Năm, 02/03/2017, 09:25

Tổ chức thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác nước dưới đất của Nhà máy chế biến thủy sản thuộc Công ty cổ phần Tôm Miền Nam

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 17/02/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác nước dưới đất của Nhà máy chế biến thủy sản thuộc Công ty cổ phần tôm Miền Nam (chủ đầu tư).

Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp giấy phép khai thác nước dưới đất của Nhà máy chế biến thủy sản thuộc Công ty cổ phần tôm Miền Nam, gồm có Ông Hồ Văn Linh, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng; Ông Lê Thanh Tòng, Trưởng phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản, Phó Chủ tịch Hội đồng; Ông Lâm Ngọc Bửu, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ủy viên; Ông Nguyễn Văn Thắng, Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ, ủy viên; Ông Trần Hùng Dự - Chuyên viên Chi cục Bảo vệ môi trường được bà Trịnh Khánh Ngọc, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường ủy quyền, ủy viên và bà Huỳnh Kiều Linh, chuyên viên phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản, thư ký Hội đồng.

Về phía chủ đầu tư là ông Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc dự án và ông Nguyễn Bé Hai, Phó Trưởng phòng tổ chức hành chính. Về phía đơn vị tư vấn là ông Lương Minh Đằng, Phó Giám đốc đại diện Trung tâm quan trắc tài nguyên và Môi trường.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn (đại diện chủ đầu tư) trình bày tóm tắt nội dung báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất của Nhà máy chế biến thủy sản thuộc Công ty cổ phần tôm Miền Nam, các thành viên Hội đồng thẩm định đã thảo luận và đóng góp ý kiến. Trên cơ sở giải trình những nội dung theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định và ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên. Hội đồng thẩm định đã đi đến thống nhất: Đồng ý thông qua báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Nhà máy chế biến thủy sản thuộc Công ty cổ phần tôm Miền Nam và đề nghị chủ đầu tư phải thống nhất lưu lượng khai thác cho hợp lý, phù hợp với nhu cầu khai thác thực tế và đồng thời phải chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của Hội đồng thẩm định để hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

Việc thẩm định và cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất là nội dung rất quan trọng, góp phần để bảo vệ nguồn tài nguyên nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nhân dân trước mắt cũng như lâu dài, đồng thời thể hiện ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Huỳnh Kiều Linh - Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản

 


Số lượt người xem: 1189 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày