Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
8
6
9
7
5
Tài nguyên nước Thứ Năm, 16/03/2017, 07:10

Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 02/2017 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hàng tháng vào ngày 15 âm lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 08 địa điểm quan trắc cố định trên địa bàn tỉnh (cửa Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Đầu Bằng, thị xã Giá Rai; Chủ Chí, huyện Phước Long; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân; Ngã Tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu/mẫu.

Vị trí thu mẫu

Quan trắc

pH

DO

mg/l

BOD5

mg/l

COD

mg/l

Sắt

mg/l

NH4+

mg/l

NO3-

mg/l

NO2-

mg/l

Cl-

mg/l

Độ muối ‰

TSS mg/l

Độ kiềm

mg/l

Coliform MPN/100 ml

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

(Cột B1)

5,5-9

≥ 4

15

30

1,5

0,9

10

0,05

350

-

50

-

7.500

Cửa Nhà mát,

Thành phố Bạc Liêu

7,36

4,50

42

66

0,65

0,06

3,50

0,02

240

29

193

95

7,3 x 103

Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

7,44

4,10

21

34

0,73

0,30

1,55

0,023

185

10

75

100

9,3 x 103

Cống Cái Cùng,

huyện Hoà Bình

7,75

5,20

70

108

1,10

0,27

2,70

0,040

161

27

574

90

1,5 x 104

Cống Đầu Bằng,

thị xã Giá Rai

7,41

5,12

40

66

0,70

0,45

2,06

0,012

120

19

223

101

1,5 x 104

Chủ Chí,                     huyện Phước Long

8,05

5,05

47

73

1,55

0,21

2,02

0,01

240

2

109

89

9,3 x 103

Cửa Gành Hào,         huyện Đông Hải

7,67

5,30

60

97

1,87

0,44

2,10

0,013

223

29

405

96

7,5 x 103

Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân

7,43

5,42

44

69

0,95

0,25

1,20

0,016

210

1

74

102

9,3 x 103

Ngã Tư Ninh Quới,  huyện Hồng Dân

7,69

5,56

28

46

1,46

0,36

1,15

0,014

190

2

69

101

9,3 x 103

Qua phân tích kết quả chất lượng nguồn nước mặt tháng 02/2017 như sau:

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tất cả các điểm đo vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,4 - 4,6 lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tất cả các điểm đo vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,1 - 8,3 lần.

- Fe (sắt): Tại điểm đo Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) và Chủ Chí (huyện Phước Long) vượt tiêu chuẩn cho phép 1,0 - 1,2 lần. Tất cả các điểm đo còn lại đều đạt tiêu chuẩn cho phép.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tất cả các điểm đo vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,4 - 11,5 lần.

- Coliform: Tại điểm đo Cửa Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) đạt tiêu chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1 - 2 lần.

 

Kiều Linh - Chuyên viên Phòng TNN KS

 


Số lượt người xem: 730 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày