Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
5
4
4
1
Tài nguyên nước Thứ Năm, 16/03/2017, 07:25

Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 01/2017 và dự báo mực nước dưới đất tháng 02/2017, tháng 3/2017 tại Trạm quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 01/2017 và dự báo mực nước dưới đất tháng 02/2017, tháng 3/2017 tại Trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất thuộc khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu như sau:

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3).

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại Trạm, mực nước trung bình tháng 01 có xu thế hạ so với mực nước trung bình tháng 12. Mực nước trung bình tháng là 9,78m.

Dự báo: Trong tháng 02/2017 và tháng 03/2017 mực nước có xu thế hạ. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597020M1 như sau:

Bảng 1: Độ sâu mực nước tầng qp3

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597020M1)

Mực nước thực đo (m) tháng 01/2017

 

Mực nước dự báo (m)

Tháng 02/2017

Tháng 3/2017

6

9,72

10,07

10,19

12

9,76

10,05

10,29

18

9,78

10,02

10,30

24

9,82

10,06

10,36

30

9,88

 

 

Trung bình

9,79

10,05

10,33

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3).

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại Trạm, mực nước trung bình tháng 01 có xu thế hạ so với mực nước trung bình tháng 12. Mực nước trung bình tháng là 11,53m.

Dự báo: Trong tháng 02/2017 và tháng 03/2017 mực nước có xu thế hạ. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q597030M1 như sau:

Bảng 2: Độ sâu mực nước tầng qp2-3

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597030M1)

Mực nước thực đo (m) tháng 01/2017

 

Mực nước dự báo (m)

Tháng 02/2017

Tháng 03/2017

6

11,44

11,60

12,04

12

11,52

11,78

12,22

18

11,49

11,82

12,18

24

11,64

11,94

12,27

30

11,58

 

12,40

Trung bình

11,53

11,78

12,22

 

3. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại Trạm, mực nước trung bình tháng 1 có xu thế dâng không đáng kể so với mực nước trung bình tháng 12. Mực nước trung bình tháng là 11,14m.

Dự báo: Trong tháng 02/2017 và tháng 03/2017 mực nước có xu thế hạ. Chi tiết diễn biến mực nước tại công trình Q59704TM1 như sau:

Bảng 3: Độ sâu mực nước tầng n21

Ngày

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q59704TM1)

Mực nước thực đo (m) tháng 01/2017

 

Mực nước dự báo (m)

Tháng 02/2017

Tháng 3/2017

6

11,05

11,36

11,60

12

11,15

11,40

11,68

18

11,13

11,50

11,89

24

11,22

11,52

11,99

30

11,24

 

12,06

Trung bình

11,16

11,44

11,84

                                                                                                        

(Nguồn: Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thông báo về tài nguyên nước dưới đất tháng 01/2017)                                                             

Kiều Linh - Chuyên viên Phòng TNN KS


Số lượt người xem: 1195 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày