Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
5
9
8
7
Tài nguyên nước Thứ Tư, 22/03/2017, 15:40

Cùng nhau hưởng ứng Ngày nước Thế giới 22/3/2017

Ngày Nước thế giới năm 2017 có chủ đề “Nước thải” hướng đến tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của cả xã hội về giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước và tái sử dụng nước. “Nước thải” được chọn làm chủ đề của Ngày Nước thế giới năm 2017 nhằm kêu gọi việc giảm thiểu nước thải và tái sử dụng nước, tránh lãng phí và cải thiện vòng tuần hoàn nước cho các sinh vật sống, hướng đến thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững “Đảm bảo đến năm 2030 việc tiếp cận nguồn nước sạch và cải thiện các điều kiện vệ sinh cho tất cả mọi người thông qua việc giảm tỷ lệ nước thải chưa qua xử lý và tăng cường tái sử dụng nước an toàn”.

Để hưởng ứng Ngày nước Thế giới 22/3, ngày 13/3/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 13/KH-STNMT về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước Thế giới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu gửi các địa phương, đơn vị đề nghị tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới 2017 với các hoạt động thiết thực như: treo băng rôn, áp phích, hội thảo, tọa đàm, triển lãm với chủ đề tài nguyên nước; vận động cộng đồng tham gia bảo vệ tài nguyên nước; phát động phong trào không lấn chiếm sông, hồ, biển; phát tờ rơi và chiếu phim tài liệu, phóng sự về bảo vệ tài nguyên nước trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Những năm gần đây, các chủ trương, chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên nước được đổi mới, hoàn thiện. Tuy nhiên, bên cạnh những hạn chế về nguồn lực thực hiện, nhất là nguồn nhân lực về tài chính, thì nhận thức và ý thức chấp hành của cộng đồng chưa cao, là cản trở lớn nhất trong bảo vệ nguồn nước. Hiện nay, vẫn còn tình trạng nhiều tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm pháp luật về tài nguyên nước và môi trường, tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm vẫn không ngừng gia tăng cả về mức độ lẫn quy mô. Thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 21/6/2012, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2013, một giải pháp đặc biệt quan trọng là phải thực hiện cơ chế giám sát chặt chẽ các hoạt động khai thác nước, xả nước thải vào nguồn nước như Luật tài nguyên nước đã quy định, cần xã hội hóa việc quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải, nghĩa là các cơ sở xả nước thải, các cơ sở khai thác nước sẽ phải tự đầu tư lắp đặt các thiết bị quan trắc tự động, phân tích chất lượng nước thải... và kết nối tự động trực tuyến hoặc nhập số liệu quan trắc định kỳ vào hệ thống giám sát chung (bao gồm phần cứng, phần mềm và đường truyền) tạo thành một hệ thống thống nhất giữa Trung ương, địa phương, thậm chí trên từng lưu vực sông. Trên cơ sở đó, các cơ quan quản lý ở cả Trung ương và địa phương với các phần mềm phân tích, xử lý số liệu trực tuyến sẽ theo dõi thường xuyên, phát hiện và cảnh báo, xử lý kịp thời các trường hợp không tuân thủ quy định của pháp luật.

Ngọc Thanh – Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 1225 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày