Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
5
9
6
7
7
Tài nguyên nước Thứ Hai, 24/04/2017, 16:20

Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 04/2017 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hàng tháng vào ngày 15 âm lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 08 địa điểm quan trắc cố định trên địa bàn tỉnh (cửa Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Đầu Bằng, thị xã Giá Rai; Chủ Chí, huyện Phước Long; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân; Ngã Tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu/mẫu.

Vị trí thu mẫu

Quan trắc

pH

DO

mg/l

BOD5

mg/l

COD

mg/l

Sắt

mg/l

NH4+

mg/l

NO3-

mg/l

NO2-

mg/l

Cl-

mg/l

Độ muối ‰

TSS mg/l

Độ kiềm

mg/l

Coliform MPN/100 ml

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

(Cột B1)

5,5-9

≥ 4

15

30

1,5

0,9

10

0,05

350

-

50

-

7.500

Cửa Nhà mát,

Thành phố Bạc Liêu

7,64

6,20

53

82

0,62

0,46

4,10

0,023

300

24

376

93

1,5 x 103

Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

7,77

5,40

30

45

0,51

0,56

1,10

0,078

220

15

97

100

9,2 x 103

Cống Cái Cùng,

huyện Hoà Bình

7,44

5,20

85

130

0,72

0,84

2,70

0,037

310

24

391

97

9,1 x 103

Cống Đầu Bằng,

thị xã Giá Rai

7,92

6,20

43

64

0,40

0,75

2,30

0,132

240

25

41

103

2 x 103

Chủ Chí,                     huyện Phước Long

7,56

4,80

17

23

1,20

0,66

0,90

0,031

140

20

8

90

2,2 x 103

Cửa Gành Hào,         huyện Đông Hải

7,41

5,90

82

124

1,17

0,77

0,90

0,088

360

24

93

95

4,1 x 103

Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân

7,28

5,80

22

33

0,70

0,09

0,60

0,041

160

3

12

101

2 x 103

Ngã Tư Ninh Quới,  huyện Hồng Dân

7,31

5,00

19

28

0,51

0,08

0,50

0,029

180

4

27

100

3 x 103

Qua phân tích kết quả chất lượng nguồn nước mặt tháng 04/2017 như sau:

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tất cả các điểm đo vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,1 - 5,7 lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tại điểm đo Chủ Chí (huyện Phước Long) và Ngã Tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) đạt tiêu chuẩn cho phép. Tất cả các điểm đo còn lại vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,1 - 4,3 lần..

- NO2- (Nitrit): Tại điểm đo Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi), Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) và Cống Đầu Bằng (thị xã Giá Rai) vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,6 - 2,6 lần. Các điểm đo còn lại đều đạt tiêu chuẩn cho phép.

- Cl­- (Clorua): Tại điểm đo Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) vượt tiêu chuẩn cho phép nhưng không đáng kể, các điểm đo còn lại đạt tiêu chuẩn cho phép.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tại điểm đo Cửa Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu), Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi), Cống Cái Cùng (huyện Hòa Bình) và  Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,9 - 7,8 lần. Các điểm đo còn lại đạt tiêu chuẩn cho phép.

- Coliform: Tại điểm đo Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi), Cống Cái Cùng (huyện Hòa Bình) vượt tiêu chuẩn cho phép 1,2 lần. Các điểm đo còn lại đạt  tiêu chuẩn cho phép.

Kiều Linh - Chuyên viên Phòng TNN KS

 


Số lượt người xem: 1236 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày