Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
6
0
0
3
9
Tài nguyên nước Thứ Hai, 31/07/2017, 14:30

Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 07/2017 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hàng tháng vào ngày 15 âm lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 08 địa điểm quan trắc cố định trên địa bàn tỉnh (cửa Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Đầu Bằng, thị xã Giá Rai; Chủ Chí, huyện Phước Long; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân; Ngã Tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu/mẫu.

Vị trí thu mẫu

Quan trắc

pH

DO

mg/l

BOD5

mg/l

COD

mg/l

Sắt

mg/l

NH4+

mg/l

NO3-

mg/l

NO2-

mg/l

Cl-

mg/l

Độ muối ‰

TSS mg/l

Độ kiềm

mg/l

Coliform MPN/100 ml

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

(Cột B1)

5,5-9

≥ 4

15

30

1,5

0,9

10

0,05

350

-

50

-

7.500

Cửa Nhà mát,

Thành phố Bạc Liêu

7,63

6,40

160

237

0,12

2,06

2,80

0,047

22,6

26

102

165

4.300

Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

7,50

5,40

70

106

0,34

1,67

8,50

0,104

177,4

6

104

145

1.500

Cống Cái Cùng,

huyện Hoà Bình

7,86

6,50

150

224

0,64

0,16

3,70

0,073

58,1

30

140

164

4.300

Cống Đầu Bằng,

thị xã Giá Rai

7,37

4,0

164

245

0,04

0,41

6,50

0,015

80,6

15

64

173

2.300

Chủ Chí,                     huyện Phước Long

7,06

5,0

145

218

0,22

0,65

3,30

0,025

79,1

4

38

101

4.300

Cửa Gành Hào,         huyện Đông Hải

7,66

6,10

141

210

0,02

1,58

1,50

0,114

44,9

29

 37

174

6.400

Ngã Tư Ninh Quới,  huyện Hồng Dân

7,27

4,20

36

53

0,03

0,13

4,40

0,039

77,4

1

43

115

2.300

Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân

7,09

6,20

32

48

0,66

0,12

3,10

0,02

189

2

35

130

4.300

Qua phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước mặt tháng 07/2017 tại 08 điểm đo, một số chỉ tiêu như: pH, DO (hàm lượng ôxy hoà tan), Fe (Sắt), Cl- (Clo), NO3- (Nitrat), Coliform đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tất cả các điểm đo vượt tiêu chuẩn cho phép từ 2,1- 10,9 lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tất cả các điểm đo vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,6- 8,2 lần.

- NH4+ (Amoni): Tại 03 điểm đo: Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,8 – 2,3 lần. Các điểm đo còn lại đều trong giới hạn cho phép.

- NO2- (Nitrit): Tại 03 điểm đo: Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,5 – 2,3 lần. Các điểm đo còn lại đều trong giới hạn cho phép.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tại 04 điểm đo: Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cống Đầu Bằng, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,3 – 2,8 lần. Các điểm đo còn lại đều trong giới hạn cho phép.

- Độ mặn: Tại các điểm đo dao động từ 1 - 300/00.

- Độ kiềm: Tại các điểm đo dao động từ 101 - 174 mg/l.

Huỳnh Kiều Linh - Chuyên viên Phòng TNN, KS, KTTV & BĐKH

 


Số lượt người xem: 1206 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày