Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
8
7
3
1
1
Tài nguyên nước Thứ Hai, 21/08/2017, 09:55

Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 08/2017 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hàng tháng vào ngày 15 âm lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 08 địa điểm quan trắc cố định trên địa bàn tỉnh (cửa Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Đầu Bằng, thị xã Giá Rai; Chủ Chí, huyện Phước Long; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân; Ngã Tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu/mẫu.

Vị trí thu mẫu

Quan trắc

pH

DO

mg/l

BOD5

mg/l

COD

mg/l

Sắt

mg/l

NH4+

mg/l

NO3-

mg/l

NO2-

mg/l

Cl-

mg/l

Độ muối ‰

TSS mg/l

Độ kiềm

mg/l

Coliform MPN/100 ml

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

(Cột B1)

5,5-9

≥ 4

15

30

1,5

0,9

10

0,05

350

-

50

-

7.500

Cửa Nhà Mát,

Thành phố Bạc Liêu

8,07

7,30

165

243

0,07

2,58

2,50

0,049

46,5

25

55

95

3.200

Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

7,65

5,50

56,0

83,2

0,75

0,77

5,40

0,076

50,2

5

43

100

2.400

Cống Cái Cùng,

huyện Hoà Bình

7,67

5,60

159

230

0,08

3,46

3,60

0,054

199

15

29

92

2.300

Cống Đầu Bằng,

thị xã Giá Rai

7,95

6,70

55,0

83,0

0,04

1,31

4,50

0,034

91,2

7

15

105

2.300

Chủ Chí,                     huyện Phước Long

6,89

6,60

125

184

0,32

0,46

2,50

0,008

64,4

1

15

110

4.100

Cửa Gành Hào,         huyện Đông Hải

7,90

5,80

150

221

0,24

3,54

1,80

0,094

181,4

26

 24

103

4.400

Ngã Tư Ninh Quới,  huyện Hồng Dân

7,11

6,80

30,0

44,2

1,06

0,62

2,40

0,001

49,5

0

5

112

4.300

Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân

7,05

5,80

53,0

78,0

1,02

0,40

2,10

0,003

60,1

0

9

115

3.500

Qua phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước mặt tháng 08/2017 tại 08 điểm đo, một số chỉ tiêu như: pH, DO (hàm lượng ôxy hoà tan), Fe (Sắt), Cl- (Clo), NO3- (Nitrat), Coliform đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tất cả các điểm đo vượt tiêu chuẩn cho phép từ 2 - 11 lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tất cả các điểm đo vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,5 – 8,1 lần.

- NH4+ (Amoni): Tại 04 điểm đo: Cửa Nhà Mát phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cống Đầu Bằng, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,5 – 4 lần. Các điểm đo còn lại đều trong giới hạn cho phép.

- NO2- (Nitrit): Tại 03 điểm đo: Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,08 – 1,88 lần. Các điểm đo còn lại đều trong giới hạn cho phép.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tại điểm đo: Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu vượt tiêu chuẩn cho phép 1,1 lần. Các điểm đo còn lại đều trong giới hạn cho phép.

- Độ mặn: Tại các điểm đo dao động từ 0 - 260/00.

- Độ kiềm: Tại các điểm đo dao động từ 95 - 115 mg/l.

            Nguyễn Thùy Trang - Chuyên viên Phòng TNN, KS, KTTV & BĐKH

 


Số lượt người xem: 605 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày