Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
8
7
2
1
6
Tài nguyên nước Thứ Tư, 15/11/2017, 13:20

Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 11/2017 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hàng tháng vào ngày 15 âm lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 08 địa điểm quan trắc cố định trên địa bàn tỉnh (cửa Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Đầu Bằng, thị xã Giá Rai; Chủ Chí, huyện Phước Long; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân; Ngã Tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu/mẫu.

Vị trí thu mẫu

Quan trắc

pH

DO

mg/l

BOD5

mg/l

COD

mg/l

Sắt

mg/l

NH4+

mg/l

NO3-

mg/l

NO2-

mg/l

Cl-

mg/l

Độ muối ‰

TSS mg/l

Độ kiềm

mg/l

Coliform MPN/100 ml

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

(Cột B1)

5,5-9

≥ 4

15

30

1,5

0,9

10

0,05

350

-

50

-

7.500

Cửa Nhà Mát,

Thành phố Bạc Liêu

7,83

6,4

100

152

0,2

1,74

0,6

0,029

120

30

38

92

3.200

Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

8,60

5,7

18

27

0,22

1,42

0,6

0,061

330

2

128

106

2.400

Cống Cái Cùng,

huyện Hoà Bình

7,51

6,5

258

380

0,11

2,49

0,2

0,041

110

22

80

98

3.300

Cống Đầu Bằng,

thị xã Giá Rai

8,14

4,3

6

8

0,45

0,12

0,01

0,08

203

4

31

105

4.000

Chủ Chí,                     huyện Phước Long

7,93

4,6

9

14

0,40

1,12

0,4

0,01

280

2

49

102

4.100

Cửa Gành Hào,         huyện Đông Hải

7,50

5,6

154

227

0,56

1,88

0,5

0,046

90

30

 10

97

4.600

Ngã Tư Ninh Quới,  huyện Hồng Dân

7,23

6,5

20

30

0,87

0,13

1,5

0,028

320

2

30

115

3.500

Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân

7,43

4,7

14

21

0,62

0,83

1,3

0,013

180

2

18

103

3.300

Qua phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước mặt tháng 11/2017 tại 08 điểm đo, một số chỉ tiêu như: pH, DO (hàm lượng ôxy hoà tan), Fe (Sắt), NO3- (Nitrat), Cl- (Clo), Coliform đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tại điểm đo: Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Ngã Tư xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,2 – 17,2 lần. Các điểm đo còn lại đều trong giới hạn cho phép.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tại điểm đo: Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải vượt tiêu chuẩn cho phép từ 5,1 – 12,7 lần. Các điểm đo còn lại đều trong giới hạn cho phép.

- NH4+ (Amoni): Tại các điểm đo: Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,24 – 2,8 lần. Các điểm đo còn lại đều trong giới hạn cho phép.

- NO2­-­ (Nitrit): Tại các điểm đo: Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Đầu Bằng, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,2 – 1,6 lần. Các điểm đo còn lại đều trong giới hạn cho phép.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tại điểm đo: Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi;  Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,6 – 2,56 lần. Điểm đo còn lại trong giới hạn cho phép.

- Độ mặn: Tại các điểm đo dao động từ 2 - 300/00.

- Độ kiềm: Tại các điểm đo dao động từ 92 - 115 mg/l.

Thùy Trang - Chuyên viên Phòng TNN, KS, KTTV & BĐKH

 


Số lượt người xem: 770 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày