Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
5
7
2
8
Tài nguyên nước Thứ Tư, 10/01/2018, 15:30

Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 01/2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hàng tháng vào ngày 15 âm lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 08 địa điểm quan trắc cố định trên địa bàn tỉnh (cửa Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Đầu Bằng, thị xã Giá Rai; Chủ Chí, huyện Phước Long; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân; Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu/mẫu.

Vị trí thu mẫu

Quan trắc

pH

DO

mg/l

BOD5

mg/l

COD

mg/l

Sắt

mg/l

NH4+

mg/l

NO3-

mg/l

NO2-

mg/l

Cl-

mg/l

Độ muối ‰

TSS mg/l

Độ kiềm

mg/l

Coliform MPN/100 ml

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

(Cột B1)

5,5-9

≥ 4

15

30

1,5

0,9

10

0,05

350

-

50

-

7.500

Cửa Nhà Mát,

thành phố Bạc Liêu

7,44

6,1

21

32

0,15

1,64

0,9

0,019

180

20

807

105

3.200

Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

7,33

5,2

19

30

0,22

1,38

1,30

0,015

224

4

184

109

4.200

Cống Cái Cùng,

huyện Hoà Bình

7,60

6,2

28

45

0,19

3,29

3,3

0,013

189

18

493

110

3.800

Cống Đầu Bằng,

thị xã Giá Rai

7,32

5,7

27

41

0,36

0,91

0,3

0,047

214

8

254

95

2.200

Ngã tư Chủ Chí,                     huyện Phước Long

7,40

6,4

38

57

0,23

1,17

1,20

0,026

246

12

25

102

3.000

Cửa Gành Hào,         huyện Đông Hải

7,60

5,7

26

42

0,39

4,21

3,0

0,005

158

18

356

108

4.000

Ngã tư Ninh Quới,  huyện Hồng Dân

6,84

4,7

24

40

0,47

2,64

5,0

0,045

229

1

223

110

4.600

Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân

6,70

4,0

25

36

0,45

2,07

0,7

0,044

217

1

387

114

4.300

Qua phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước mặt tháng 01/2018 tại 08 điểm đo, một số chỉ tiêu như: pH, DO (hàm lượng ôxy hoà tan), Fe (Sắt), NO3- (Nitrat), NO2- (Nitrit), Cl- (Clorua) và Coliform đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tất cả các điểm đo đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,27 - 2,53 lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tất cả các điểm đo đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1 - 1,9 lần.

- NH4+(Amoni): Tất cả các điểm đo đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,01 - 4,68 lần.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Chỉ có điểm đo tại Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) đạt tiêu chuẩn cho phép. Tất cả các điểm đo còn lại vượt tiêu chuẩn cho phép từ 3,68 - 16,14 lần.

- Độ mặn: Tại các điểm đo dao động từ 1 - 200/00.

- Độ kiềm: Tại các điểm đo dao động từ 95 - 114 mg/l.

 

Huỳnh Kiều Linh - Chuyên viên Phòng TNN, KS, KTTV & BĐKH

 


Số lượt người xem: 1187 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày