Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
5
9
3
3
Tài nguyên nước Thứ Năm, 08/02/2018, 13:55

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2018

Thực hiện Công văn số 417/BTNMT-TCMT ngày 25/01/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công văn số 374/UBND-KT ngày 01/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2018.

Ngày 06/02/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 220/STNMT-TNN gửi các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2018.

1. Để nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng ngành, địa phương có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức thực hiện và chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động cũng như các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 02/02/2018 trên địa bàn toàn tỉnh, với các hoạt động cụ thể như:

- Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm khẳng định vai trò, giá trị, tầm quan trọng của vùng đất ngập nước trong giảm nhẹ tác hại của lũ lụt và kêu gọi cộng đồng cùng cam kết bảo tồn, phát triển bền vững các vùng đất ngập nước.

- Tổ chức phát động phong trào: Bảo vệ các vùng đất ngập nước; bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước; làm sạch môi trường trên các vùng đất ngập nước.

- Lồng ghép nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước vào các chương trình, chính sách tại địa phương.

- Tuyên truyền chủ đề “Đất ngập nước giúp đô thị phát triển bền vững trong tương lai” đến với mọi người, mọi nhà góp phần nâng cao nhận thức và nhấn mạnh vai trò cốt lõi của các vùng đất ngập nước trong việc giảm thiểu tác động lũ lụt, cải thiện chất lượng môi trường không khí đô thị, chất lượng nước, cung cấp nước uống và đất ngập nước là nơi cung cấp lương thực và sinh kế cho người dân. Đồng thời, giúp quần chúng nhân dân biết được tầm quan trọng các vùng đất ngập nước cho tương lai chúng ta và kêu gọi cộng đồng cùng tham gia vào các hoạt động bảo tồn, phát triển bền vững tại các vùng đất ngập nước.

- Tùy điều kiện thực tế tại địa phương, các cơ quan, đơn vị tiến hành các hoạt động tuyên truyền thích hợp như treo băng rôn, biểu trương, áp phích, tranh cổ động, in tờ rơi,  tổ chức các cuộc thi, triển lãm, xây dựng phim phóng sự về đất ngập nước… với chủ đề “Đất ngập nước giúp đô thị phát triển bền vững trong tương lai”.

Thời gian tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới 02/02/2018 được diễn ra từ ngày 01/02 - 15/02/2018.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài phát thanh, các Phòng, Ban, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới 02/02/2018. Các nội dung tuyên truyền, cổ động và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới 02/02/2018.

Huỳnh Kiều Linh - Chuyên viên Phòng TNN, KS, KTTV & BĐKH

 


Số lượt người xem: 1154 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày