Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
5
9
6
3
Tài nguyên nước Thứ Năm, 09/08/2018, 09:30

Nhận định xu thế mực nước dưới đất mùa khô năm 2019 tại Trạm quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất (K2, P7, TPBL)

Theo Bản tin chuyên đề nhận định xu thế mực nước dưới đất mùa khô năm 2019 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về nhận định xu thế mực nước dưới đất mùa khô năm 2019 tại Trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất thuộc khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597020M1) như sau:

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3).

Nhận định tình hình mực nước mùa khô cuối 2017 đầu 2018: Mực nước dưới đất tầng qp3 vùng Nam Bộ từ tháng 10/2017-6/2018 có xu thế hạ thấp theo thời gian tuy nhiên có xu hướng hạ so với cùng kỳ 10/2016-6/2017. Mực nước trung bình 6 tháng đầu năm 2018 đạt cực tiểu là 5,36m (tháng 4), thấp hơn so với cực tiểu cùng thời điểm năm 2017 là 0,25m và thấp hơn so với cực tiểu nhiều năm là 0,44m.

Dự báo tình hình mực nước 6 tháng đầu năm 2019: Dự báo mực nước trong 6 tháng đầu năm 2019 của tầng có xu thế hạ thấp so với cùng thời điểm năm 2018, tuy nhiên có một số nơi có xu thế dâng. Mực nước dự báo sâu nhất tại các công trình quan trắc quốc gia thuộc khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597020M1) 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

Bảng 1: Mực nước dự báo sâu nhất tầng qp3

Tháng

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597020M1)

Mực nước dự báo (m)

1

-10,25

2

-10,72

3

-10,83

4

-10,90

5

-11,01

6

-10,83

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3).

Nhận định tình hình mực nước mùa khô cuối 2017 đầu 2018: Mực nước dưới đất tầng qp3 vùng Nam Bộ từ tháng 10/2017-6/2018 có xu thế hạ thấp theo thời gian tuy nhiên có xu hướng dâng so với cùng kỳ 10/2016-6/2017. Mực nước trung bình 6 tháng đầu năm 2018 đạt cực tiểu là 8,54m (tháng 4), cao hơn so với cực tiểu cùng thời điểm năm 2017 là 0,39m và thấp hơn so với cực tiểu nhiều năm là 1,04m.

Dự báo tình hình mực nước 6 tháng đầu năm 2019: Dự báo mực nước trong 6 tháng đầu năm 2019 của tầng có xu thế dâng so với cùng thời điểm năm 2018, tuy nhiên có một số nơi có xu thế hạ. Mực nước dự báo sâu nhất tại các công trình quan trắc quốc gia thuộc khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597020M1) 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

Bảng 2: Mực nước dự báo sâu nhất tầng qp2-3

Tháng

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597020M1)

Mực nước dự báo (m)

1

-12,19

2

-12,45

3

-12,60

4

-12,82

5

-12,90

6

-12,75

3. Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1).

Nhận định tình hình mực nước mùa khô cuối 2017 đầu 2018: Mực nước dưới đất tầng qp1 vùng Nam Bộ từ tháng 10/2017-6/2018 có xu thế dâng vào cuối năm và hạ vào những tháng đầu năm so với cùng kỳ 10/2016-6/2017. Mực nước trung bình 6 tháng đầu năm 2018 đạt cực tiểu là 8,16m (tháng 4), thấp hơn so với cực tiểu cùng thời điểm năm 2017 là 0,35m và so với cực tiểu nhiều năm là 4,47m.

Dự báo tình hình mực nước 6 tháng đầu năm 2019: Dự báo mực nước trong 6 tháng đầu năm 2019 của tầng có xu thế dâng so với cùng thời điểm năm 2018, tuy nhiên có một số nơi vẫn tiếp tục hạ. Mực nước dự báo sâu nhất tại các công trình quan trắc quốc gia thuộc khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597020M1) 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

Bảng 3: Mực nước dự báo sâu nhất tầng qp1

Tháng

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597020M1)

Mực nước dự báo (m)

1

-11,83

2

-11,91

3

-11,91

4

-11,92

5

-12,07

6

-12,15

4. Tầng chứa nước Pliocene trung (n22).

Nhận định tình hình mực nước mùa khô cuối 2017 đầu 2018: Mực nước dưới đất tầng n22 vùng Nam Bộ từ tháng 10/2017-6/2018 có xu thế hạ so với cùng kỳ 10/2016-6/2017. Mực nước trung bình 6 tháng đầu năm 2018 đạt cực tiểu là 11,04m (tháng 4), thấp hơn so với cực tiểu cùng thời điểm năm 2017 là 0,29m và thấp hơn so với cực tiểu nhiều năm là 3,29m.

Dự báo tình hình mực nước 6 tháng đầu năm 2019: Dự báo mực nước trong 6 tháng đầu năm 2019 của tầng có xu thế dâng là chính so với cùng thời điểm năm 2018, tuy nhiên có một số nơi vẫn có xu thế hạ. Mực nước dự báo sâu nhất tại các công trình quan trắc quốc gia thuộc khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597020M1) 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

Bảng 4: Mực nước dự báo sâu nhất tầng n22

Tháng

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597020M1)

Mực nước dự báo (m)

1

-12,66

2

-12,74

3

-12,69

4

-12,84

5

-12,92

6

-12,82

 5. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Nhận định tình hình mực nước mùa khô cuối 2017 đầu 2018: Mực nước dưới đất tầng n21 vùng Nam Bộ từ tháng 10/2017-6/2018 có xu thế dâng, tuy nhiên vào tháng 4, tháng 5, tháng 6 bắt đầu có xu thế hạ so với cùng kỳ 10/2016-6/2017. Mực nước trung bình 6 tháng đầu năm 2018 đạt cực tiểu là 11,19m (tháng 4), thấp hơn so với cực tiểu cùng thời điểm năm 2017 là 0,23m và thấp hơn so với cực tiểu nhiều năm là 3,34m.

Dự báo tình hình mực nước 6 tháng đầu năm 2019: Dự báo mực nước trong 6 tháng đầu năm 2019 của tầng có xu thế dâng là chính so với cùng thời điểm năm 2018, tuy nhiên có một số nơi vẫn có xu thế hạ. Mực nước dự báo sâu nhất tại các công trình quan trắc quốc gia thuộc khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu (Q597020M1) 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

Bảng 4: Mực nước dự báo sâu nhất tầng n21

Tháng

Khóm 2, Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597020M1)

Mực nước dự báo (m)

1

-8,04

2

-8,08

3

-8,16

4

-8,14

5

-8,19

6

-8,23

                                                                                                  

Huỳnh Kiều Linh - Chuyên viên Phòng TNN, KS, KTTV & BĐKH

 


Số lượt người xem: 943 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày