Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
3
4
7
2
1
Tài nguyên nước Thứ Sáu, 17/08/2018, 07:05

Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 3/2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hàng tháng vào ngày 15 âm lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 08 địa điểm quan trắc cố định trên địa bàn tỉnh (cửa Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Đầu Bằng, thị xã Giá Rai; Chủ Chí, huyện Phước Long; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân; Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu/mẫu.

Vị trí thu mẫu

Quan trắc

pH

DO

mg/l

BOD5

mg/l

COD

mg/l

Sắt

mg/l

NH4+

mg/l

NO3-

mg/l

NO2-

mg/l

Cl-

mg/l

Độ muối ‰

TSS mg/l

Độ kiềm

mg/l

Coliform MPN/100 ml

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

(Cột B1)

5,5-9

≥ 4

15

30

1,5

0,9

10

0,05

350

-

50

-

7.500

Cửa Nhà Mát,

thành phố Bạc Liêu

7,70

6,20

51

75

0,42

6,15

0,80

0,018

11.344

21

672

105

3.200

Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

7,52

5,90

54

80

0,40

1,37

0,40

0,032

1.673

4

87

110

2.100

Cống Cái Cùng,

huyện Hoà Bình

7,80

6,40

62

91

0,52

8,30

1,20

0,009

11.698

21

823

109

3.500

Cống Đầu Bằng,

thị xã Giá Rai

7,51

6,30

45

66

0,35

14,0

0,90

0,028

10.635

20

100

100

2.500

Ngã tư Chủ Chí,                     huyện Phước Long

7,93

6,80

57

84

0,70

9,00

1,20

0,006

11.911

21

4

98

3.300

Cửa Gành Hào,         huyện Đông Hải

7,77

6,10

69

102

0,56

9,25

0,70

0,006

12.053

21

642

95

4.000

Ngã tư Ninh Quới,  huyện Hồng Dân

7,35

5,10

67

69

0,20

1,24

0,60

0,016

1.559

4

143

112

4.100

Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân

7,36

5,90

27

40

0,15

0,39

0,20

0,002

879

2

41

108

3.800

Qua phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước mặt tại 08 điểm đo, một số chỉ tiêu như: pH, DO (hàm lượng ôxy hoà tan), Fe (Sắt), NO3- (Nitrat), NO2- (Nitrit) và Coliform đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tất cả các điểm đo đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,80 - 4,60 lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tất cả các điểm đo đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,33 - 3,40 lần.

- NH4+(Amoni): Chỉ có điểm đo tại  Ba Đình - Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) đạt tiêu chuẩn cho phép. Các điểm còn lại vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,37 - 15,55 lần.

- Cl- (Clorua): Tất cả các điểm đo đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 2,51 - 34,43 lần.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tại Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) và Ba Đình - Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) đạt tiêu chuẩn cho phép. Các điểm còn lại vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,74 - 16,46 lần.

- Độ mặn: Tại các điểm đo dao động từ 2 - 210/00.

- Độ kiềm: Tại các điểm đo dao động từ 95 - 112 mg/l.

Huỳnh Kiều Linh - Chuyên viên Phòng TNN, KS, KTTV & BĐKH


Số lượt người xem: 882 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày