Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
5
8
5
5
Tài nguyên nước Thứ Sáu, 17/08/2018, 07:05

Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 4/2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hàng tháng vào ngày 15 âm lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 08 địa điểm quan trắc cố định trên địa bàn tỉnh (cửa Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Đầu Bằng, thị xã Giá Rai; Chủ Chí, huyện Phước Long; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân; Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu/mẫu.

Vị trí thu mẫu

Quan trắc

pH

DO

mg/l

BOD5

mg/l

COD

mg/l

Sắt

mg/l

NH4+

mg/l

NO3-

mg/l

NO2-

mg/l

Cl-

mg/l

Độ muối ‰

TSS mg/l

Độ kiềm

mg/l

Coliform MPN/100 ml

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

(Cột B1)

5,5-9

≥ 4

15

30

1,5

0,9

10

0,05

350

-

50

-

7.500

Cửa Nhà Mát,

thành phố Bạc Liêu

7,20

7,60

70

106

0,19

8,0

0,2

0,054

11.060

21

668

100

3.100

Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

7,70

7,10

54

80

0,06

0,53

0,1

0,04

3.920

7

363

105

3.000

Cống Cái Cùng,

huyện Hoà Bình

7,60

7,20

110

168

0,04

3,0

0,6

0,056

12.600

21

468

103

2.300

Cống Đầu Bằng,

thị xã Giá Rai

7,59

7,20

45

67

0,07

1,0

1,3

0,029

13.860

24

215

100

4.900

Ngã tư Chủ Chí,                     huyện Phước Long

7,90

7,40

90

133

0,02

4,0

0,5

0,002

13.900

24

4

91

3.200

Cửa Gành Hào,         huyện Đông Hải

7,65

7,70

115

173

0,71

3,0

0,7

0,001

13.930

25

243

99

4.300

Ngã tư Ninh Quới,  huyện Hồng Dân

7,30

6,90

35

53,4

0,14

2,0

0,3

0,010

7.140

2

70

110

4.200

Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân

7,50

6,10

18

26,7

0,20

0,27

0,9

0,055

1.540

14

90

106

4.800

Qua phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước mặt tại 08 điểm đo, một số chỉ tiêu như: pH, DO (hàm lượng ôxy hoà tan), Fe (Sắt), NO3- (Nitrat) và Coliform đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tất cả các điểm đo đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,20 - 7,66 lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Chỉ có điểm đo tại Ba Đình - Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) đạt tiêu chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,78- 5,76 lần.

- NH4+(Amoni): Chỉ có điểm đo tại Ba Đình - Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) và Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) đạt tiêu chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,11 - 8,88 lần.

- NO2- (Nitrit): Tại điểm đo Cửa Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu), Cống Cái Cùng (huyện Hòa Bình) và Ba Đình - Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) vượt quy chuẩn cho phép từ 1,08 - 1,12 lần.

- Cl- (Clorua): Tất cả các điểm đo đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 4,40 - 39,80 lần.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Chỉ có điểm đo tại Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) đạt tiêu chuẩn cho phép. Các điểm còn lại đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,40 - 13,36 lần.

- Độ mặn: Tại các điểm đo dao động từ 2 - 250/00.

- Độ kiềm: Tại các điểm đo dao động từ 91 - 110 mg/l.

Huỳnh Kiều Linh - Chuyên viên Phòng TNN, KS, KTTV & BĐKH

 


Số lượt người xem: 1037 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày