Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
3
4
5
9
7
Tài nguyên nước Thứ Sáu, 17/08/2018, 07:10

Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 5/2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hàng tháng vào ngày 15 âm lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 08 địa điểm quan trắc cố định trên địa bàn tỉnh (cửa Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Đầu Bằng, thị xã Giá Rai; Chủ Chí, huyện Phước Long; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân; Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu/mẫu.

Vị trí thu mẫu

Quan trắc

pH

DO

mg/l

BOD5

mg/l

COD

mg/l

Sắt

mg/l

NH4+

mg/l

NO3-

mg/l

NO2-

mg/l

Cl-

mg/l

Độ muối ‰

TSS mg/l

Độ kiềm

mg/l

Coliform MPN/100 ml

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

(Cột B1)

5,5-9

≥ 4

15

30

1,5

0,9

10

0,05

350

-

50

-

7.500

Cửa Nhà Mát,

thành phố Bạc Liêu

8,10

6,60

410

600

0,03

3,70

1,80

0,001

15.598

30

521

90

4.100

Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

7,40

4,10

105

160

0,06

1,18

1,70

0,185

7.657

14

159

100

4.500

Cống Cái Cùng,

huyện Hoà Bình

8,04

6,50

380

560

0,01

7,84

0,60

0,012

15.598

30

57

95

4.300

Cống Đầu Bằng,

thị xã Giá Rai

7,63

6,20

420

620

0,02

5,93

0,80

0,036

15.598

30

145

89

5.000

Ngã tư Chủ Chí,                     huyện Phước Long

8,07

6,40

370

550

0,09

5,56

2,50

0,004

17.016

29

38

96

5.600

Cửa Gành Hào,         huyện Đông Hải

7,89

5,70

415

613

0,08

6,94

0,60

0,016

15.598

30

123

100

4.600

Ngã tư Ninh Quới,  huyện Hồng Dân

7,47

6,40

90

133

0,07

1,29

0,50

0,065

7.090

10

28

105

3.000

Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân

7,63

6,60

215

320

0,21

1,06

0,80

0,074

4.963

13

21

103

3.500

Qua phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước mặt tại 08 điểm đo, một số chỉ tiêu như: pH, DO (hàm lượng ôxy hoà tan), Fe (Sắt), NO3- (Nitrat) và Coliform đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tất cả các điểm đo đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 6,00 - 28,00 lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tất cả các điểm đo đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 4,43- 20,67 lần.

- NH4+(Amoni): Tất cả các điểm đo đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,17 - 8,71 lần.

- NO2- (Nitrit): Tại điểm đo Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi), Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) và Ba Đình - Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) vượt quy chuẩn cho phép từ 1,30 - 3,70 lần. Các điểm đo còn lại đều năm trong giới hạn cho phép.

- Cl- (Clorua): Tất cả các điểm đo đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 14,18 - 48,61 lần.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tại điểm đo Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) và Ba Đình - Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) đạt tiêu chuẩn cho phép. Các điểm còn lại vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,14 - 10,42 lần.

- Độ mặn: Tại các điểm đo dao động từ 10 - 300/00.

- Độ kiềm: Tại các điểm đo dao động từ 89 - 105 mg/l.

Huỳnh Kiều Linh - Chuyên viên Phòng TNN, KS, KTTV & BĐKH

 


Số lượt người xem: 820 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày