Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
5
2
8
Tài nguyên nước Chủ Nhật, 19/08/2018, 18:50

Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 6/2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hàng tháng vào ngày 15 âm lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 08 địa điểm quan trắc cố định trên địa bàn tỉnh (cửa Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Đầu Bằng, thị xã Giá Rai; Chủ Chí, huyện Phước Long; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân; Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu/mẫu.

Vị trí thu mẫu

Quan trắc

pH

DO

mg/l

BOD5

mg/l

COD

mg/l

Sắt

mg/l

NH4+

mg/l

NO3-

mg/l

NO2-

mg/l

Cl-

mg/l

Độ muối ‰

TSS mg/l

Độ kiềm

mg/l

Coliform MPN/100 ml

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

(Cột B1)

5,5-9

≥ 4

15

30

1,5

0,9

10

0,05

350

-

50

-

7.500

Cửa Nhà Mát,

thành phố Bạc Liêu

7,78

6,40

210

326

0,02

0,97

0,70

0,006

16.717

26

153

95

4.400

Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

7,90

5,20

95

140

0,03

1,06

1,00

0,288

8.082

14

6

105

4.000

Cống Cái Cùng,

huyện Hoà Bình

7,93

5,90

160

237

0,03

1,05

0,70

0,006

16.834

27

500

100

3.300

Cống Đầu Bằng,

thị xã Giá Rai

7,66

5,60

240

360

0,13

1,18

1,30

0,114

14.180

24

102

98

3.000

Ngã tư Chủ Chí,                     huyện Phước Long

7,69

5,80

250

411

0,06

0,71

1,80

0,240

14.215

24

18

102

5.000

Cửa Gành Hào,         huyện Đông Hải

7,78

5,90

200

312

0,02

0,94

0,60

0,030

17.236

29

135

105

4.000

Ngã tư Ninh Quới,  huyện Hồng Dân

8,20

6,30

40

76

0,55

1,03

0,40

0,062

638

0

83

106

3.800

Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân

7,60

6,10

36

69

0,36

1,25

0,30

0,044

762

0

14

104

3.400

Qua phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước mặt tại 08 điểm đo, một số chỉ tiêu như: pH, DO (hàm lượng ôxy hoà tan), Fe (Sắt), NO3- (Nitrat) và Coliform đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tất cả các điểm đo đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 2,40 - 16,67 lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tất cả các điểm đo đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 2,30 - 13,70 lần.

- NH4+(Amoni): Chỉ tại điểm đo Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) đạt tiêu chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,04 - 1,39 lần.

- NO2- (Nitrit): Tại điểm đo Cửa Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu), Cống Cái Cùng (huyện Hòa Bình), Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) và Ba Đình - Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) đạt tiêu chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,24 - 5,76 lần.

- Cl- (Clorua): Tất cả các điểm đo đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,82 - 49,25 lần.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tại điểm đo Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi), Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) và Ba Đình - Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) đạt tiêu chuẩn cho phép. Các điểm còn lại vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,66 - 10,00 lần.

- Độ mặn: Tại các điểm đo dao động từ 0 - 290/00.

- Độ kiềm: Tại các điểm đo dao động từ 95 - 106 mg/l.

Huỳnh Kiều Linh - Chuyên viên Phòng TNN, KS, KTTV & BĐKH

 


Số lượt người xem: 974 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày